vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 21, 2019
Kích thước font chữ:


Số 6811 ra ngày 11/05/2013:
  Nhỏ to tâm sự
Steven Phạm (Texas)
Ngọc Lan
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
3. (Bai so 1a) tin can biet - cam on cac ban!
dinhdong 09:50:54 AM, May 14, 2013 1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
~***~ Xin chào tất cả các Bạn Việt Nam trong và
ngoài nước khắp nơi:
*~* Xin tất cả các Bạn hăy rất cẩn thận với
tất cả những trang trên INTERNET - “Quảng Cáo Quyên, Thâu hay Xin TIỀN dưới mọi
h́nh thức TRỰC TIẾP hay GIÁN TIẾP bằng
cách đưa TIỀN Mặt,
gởi TIỀN qua nhà BANK, qua BƯU CHÍNH…
do những Tên Đầu Sỏ Lưu Manh, Tham Tiền,
Lừa Đảo, Đểu Giả..
dưới Danh Nghĩa giúp đỡ Trẻ Em, Người
Bệnh Tật hay Nghèo Khổ v.v. và kèm theo những H́nh Ảnh Ảo... >>
xem toàn bộ
2. (Bai so 2a) tin can biet
dinhdong 09:49:49 AM, May 14, 2013 1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
*~* Chúng tôi biết được là v́ có người
thân sống ở Châu Âu và
một số những nước khác trên thế giới
biết được và dặn chúng tôi không được Nhẹ Dạ - Thiếu Suy Nghĩ… cho Tiền Chùa những
Tên Lưu Manh Trên, v́ Tụi Nó Bỏ Tiền vào
Túi Riêng Tụi Nó thôi.
*~* MẠNG INTERNET bây giờ rất phổ biến và
Rất Nguy Hiểm –
Dễ bị Lừa – và tụi Lưu Manh Lừa Đảo Tiền
người Việt Nam
bằng
Cách Tinh Vi Điện Toán này.
(Internet: Xă Luận, Mẫu Tâm, mautam.net, us.nhac.vui.vn, và nhiều trang nhạc Việt Nam khác, Youtube v.v…. mà chúng tôi thấy có sự xuất hiện của quảng cáo Cướp Tiền rất Tinh Vi trên)
*~* XIN THÔNG BÁO CHO TẤT CẢ
NGƯỜI VIỆT NAM BIẾT
NHẤT LÀ GIỚI TRẺ, PHỤ NỮ…
XIN CÁM ƠN QUÍ VỊ ĐĂ ĐỌC THÔNG TIN TRÊN *~*
Thanh You very much :):):)
(Chúng tôi chỉ có cách này thông báo cho Quí Vị,
mong Quí Vị thông báo cho tất cả người thân và những người Việt Nam khác khắp nơi)
1. (Baiso 1) cho nguoi Viet Nam
dinhdong 09:48:50 AM, May 14, 2013 1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
~***~ Xin chào tất cả các Bạn Việt Nam trong và
ngoài nước khắp nơi:
*~* Xin tất cả các Bạn hăy rất cẩn thận với
tất cả những trang trên INTERNET - “Quảng Cáo Quyên, Thâu hay Xin TIỀN dưới mọi
h́nh thức TRỰC TIẾP hay GIÁN TIẾP bằng
cách đưa TIỀN Mặt,
gởi TIỀN qua nhà BANK, qua BƯU CHÍNH…
do những Tên Đầu Sỏ Lưu Manh, Tham Tiền,
Lừa Đảo, Đểu Giả..
dưới Danh Nghĩa giúp đỡ Trẻ Em, Người
Bệnh Tật hay Nghèo Khổ v.v. và kèm theo những H́nh Ảnh Ảo... >>
xem toàn bộ