vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 19, 2019
Kích thước font chữ:


Số 6724 ra ngày 05/01/2013:
  Tạp ghi
Bên Thua Cuộc: Từ Ngàn Giọt Lệ Rơi đến biển máu ngập tràn!
Nguyễn Thiếu Nhẫn
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Thằng Cộng Sản muốn g
Le trung Van 07:59:49 PM, Jan 07, 2013Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Cm ơn Nguyễn Thiếu Nhẫn về bi viết c nhiều ti liệu v tinh thần chống Cộng của anh lc no cũng trn đầy.
Thằng tc giả Bn Thắng Trận muốn g? Chắc n muốn bn ba ci ti liệu về một chuyện đ qua, về lời ni của mấy thằng Cộng Sản lnh đạo t chữ nhưng giu mnh kho gian hng.... tui tin l n sẽ xin tỵ nạn chnh trị v đ tiết lộ chuyện b vơ b lp c thể gy hại cho c nhn v vixi vốn ght Cộng Sản. Tỵ nạn lại c tiền được bo lảnh vợ con. Thằng nầy khn hơn Dương Thu Hương v b lũ cựu Cộng Sản đang tỵ nạn ở Mỹ. Chc anh Nhẫn khoẻ!