vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 23, 2019
Kích thước font chữ:


Số 6724 ra ngày 05/01/2013:
  Linh tinh
Thực chất và huyền thoại về Bên Thắng Cuộc theo chuyện kể của Huy Đức
Mường Giang
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. Một phần trong bi viết.
N. Nguyen 08:47:56 AM, Jan 20, 2013Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Cm ơn ng bạn MG đ ni ln hộ chng ti, những thằng Lnh lun bị hậu phương nhn bằng đi mắt khng thn thiện, d rằng họ vẫn cng chng ti đứng dưới cờ cũa một chế độ c tn VNCH.
Từ bến hải, dọc dảy trường sơn đến tận C Mau, đ in dấu chn cũa chng ti, chưa bao giờ biết tiếng than l g. Nhưng khi đối mặt cng khng kh hậu phương cũa mnh th !!! Qu ư mỏi mệt.
Cm ơn đời v cm ơn ng Bạn C Tn Mường-Giang.
1. Cm ơn Mường Giang
Le trung Van 03:26:16 AM, Jan 12, 2013Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tương đối đầy đủ chi tiết về cuộc chiến đấu anh hng của dn qun miền Nam. Cộng Sản mun đời chỉ l những thằng ăn cướp; cướp nh cướp đất cướp mọi thứ của người dn miền Nam.
Thế m khng biết nhục. Thắng ci g m thắng.
Nghĩ đến Cộng Sản v bọn ăn theo thật tỡm lợm!
Chc Mường Giang khoẻ, thiếu bi viết của ng đm nhớ.Cm ơn