vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 10, 2019
Kích thước font chữ:


Số 6663 ra ngày 07/10/2012:
  Bạn đọc viết
Võ cổ truyền và những trăn trở (BBT Võ trận Đại Việt)
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. y kien vo thuat
HGQLPSSJ 06:13:35 AM, Oct 08, 2012Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Thua qui thay
Em thich vo thuat, em co tap Hong gia quyen Viet Nam va mot vai mon khi cong khạc neu qui thay khg ngai thi goi em Chuong o so 408-834-2122
nen vo thuat viet Nam that su rat rat yeu,neu co dip em se thao luan voi qui thay
Chuong
408-834-2122