vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 19, 2018
Kích thước font chữ:


Số 6443 ra ngày 08/09/2012:
  Bình luận
Tư lệnh đổ lỗi Obama
Đại Dương
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
3. Dại Dương viết thêm bài nâng bi Romney di.
KhonTran 04:07:33 AM, Oct 02, 2012Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Năm 2011 Romney chi dóng thuế 14%, Dại Dương viết thêm bài nâng bi CHỦ di.
Viết phải thật hay nghe.
Viết nhiểu vô không th́ CHỦ sắp thua rồi
2. Obama vẫn c̣n tốt hơn Romney nhiều.
KhonTran 04:16:33 PM, Sep 28, 2012Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Dù thế nào Obama vẫn c̣n tốt hơn Romney.
Hăy chờ kết quả bầu cử rồi sẽ thấy.
Tôi sẽ xem Dại Dương bơi móc thêm diều nào nữa.
1. Hảy gọi Ông T/T, Tướng tư lệnh "ĐỔ-LỔI"...
N. Nguyen 02:16:26 PM, Sep 10, 2012Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Đúng như vậy, gần 4 năm mọi thứ điều xuống cấp,
kinh tế thất bại,đối nội bị chia rẻ có thể không c̣n cách chia rẻ nào hơn,và đối ngoại th́ như mọi người đă thấy, các nước đă không c̣n nghĩ Hoa Kỳ số 1, đă vậy các nước nầy c̣n coi thường và nghi kỵ về đường lối, nhất là hán(g) cộng đă công khai coi thường đến độ mà bọn nó nói là Hoa Kỳ hảy "Câm Miệng". Trong thâm tâm tôi thiết nghỉ là không biết những tên khi xưa ở hành pháp + lập pháp từ 1965 đến 1975 có hối hận không, khi mà họ đă bán đứng bạn để nuôi dưỏng bọn hán(g) cộng?
Trở lại chủ đề, mọi thất bại cũa đấng tiên tri cứu thế mà một số người đă gọi như vậy, bây giờ không c̣n cách nào hơn là "Đổ Thừa"...Đổ cho vị T/T tiền nhiệm, và đổ cho đảng Cộng Hoà c̣n nữa, đổ thừa cho ATM, đổ cho gió mưa bảo táp..V..V..và..V..V...Thật hết ư.