vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 17, 2019
Kích thước font chữ:


Số 6443 ra ngày 08/09/2012:
  Bình luận
Tư lệnh đổ lỗi Obama
Đại Dương
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
3. Dại Dương viết thm bi nng bi Romney di.
KhonTran 04:07:33 AM, Oct 02, 2012Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Năm 2011 Romney chi dng thuế 14%, Dại Dương viết thm bi nng bi CHỦ di.
Viết phải thật hay nghe.
Viết nhiểu v khng th CHỦ sắp thua rồi
2. Obama vẫn cn tốt hơn Romney nhiều.
KhonTran 04:16:33 PM, Sep 28, 2012Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
D thế no Obama vẫn cn tốt hơn Romney.
Hy chờ kết quả bầu cử rồi sẽ thấy.
Ti sẽ xem Dại Dương bơi mc thm diều no nữa.
1. Hảy gọi ng T/T, Tướng tư lệnh "ĐỔ-LỔI"...
N. Nguyen 02:16:26 PM, Sep 10, 2012Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Đng như vậy, gần 4 năm mọi thứ điều xuống cấp,
kinh tế thất bại,đối nội bị chia rẻ c thể khng cn cch chia rẻ no hơn,v đối ngoại th như mọi người đ thấy, cc nước đ khng cn nghĩ Hoa Kỳ số 1, đ vậy cc nước nầy cn coi thường v nghi kỵ về đường lối, nhất l hn(g) cộng đ cng khai coi thường đến độ m bọn n ni l Hoa Kỳ hảy "Cm Miệng". Trong thm tm ti thiết nghỉ l khng biết những tn khi xưa ở hnh php + lập php từ 1965 đến 1975 c hối hận khng, khi m họ đ bn đứng bạn để nui dưỏng bọn hn(g) cộng?
Trở lại chủ đề, mọi thất bại cũa đấng tin tri cứu thế m một số người đ gọi như vậy, by giờ khng cn cch no hơn l "Đổ Thừa"...Đổ cho vị T/T tiền nhiệm, v đổ cho đảng Cộng Ho cn nữa, đổ thừa cho ATM, đổ cho gi mưa bảo tp..V..V..v..V..V...Thật hết .