vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 18, 2019
Kích thước font chữ:


Số 6624 ra ngày 11/08/2012:
  Tạp ghi
Nhiếp ảnh gia đao phủ và nền hòa bình nghĩa trang
Nguyễn Thiếu Nhẫn
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. AP
Tran Hoang Phong 08:38:57 AM, Aug 11, 2012Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Anh Nhẫn kết luận qu đng. Thằg AP sao khng ni g về Huế hồi Mậu Thn? Ăn tiền Cộng Sản để ni tốt cho con chu Hồ Ch Lưu Manh vốn l nghề phụ của ba ci thằng phng vin AP.
By giờ cũng vậy, Iraq, Afgha .... ăn tiền để che dấu sự thật tại hai chiến trường kể trn cũng l nghề tay tri của lũ phng vin cc hng thng tấn!