vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 21, 2018
Kích thước font chữ:


Số 6565 ra ngày 18/05/2012:
  Tin Hoa Kỳ
Quốc hội Mỹ muốn rút khỏi Afghanistan nhanh hơn
VNNB
Kích thước font chữ:
Hình ảnh
Bấm vào hình
để phóng to
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. một vấn đề cần suy nghĩ lại!
hoang85 07:36:09 PM, May 18, 2012Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
de nghị ban lănh đạo chương tŕnh xem xét lại vấn đề về cách dịch từ chữ washington ra hoa thịnh đốn.tôi thấy không hay cho lắm. đó là tên riêng,ḿnh nên giữ nguyên.tại v́ đó là cách dịch và phiên âm của trung quốc,muốn các nước trên thế giới đều lệ thuộc vào chữ của trung quốc. nên cacs văn bản khi chương tŕnh in vào phải giữ nguyên bản tên riêng.
Tin Hoa Kỳ