vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 17, 2019
Kích thước font chữ:


Số 6521 ra ngày 17/03/2012:
  Linh tinh
Khi những ngụy trí thức dùng chiêu bài hòa hợp hòa giải để cứu đảng
Nguyễn Thiếu Nhẫn
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Ni hay Đừng
Nguyencộng 01:22:59 PM, Mar 19, 2012Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Khi chng ta CHƯỞI tất cả cả 01 phe QG/CS th chng ta đứng phe no ?Hay l phe đảng Chưởi cho sướng mồm như Ch Pho,hay hề hơn một cht,chưởi "cao" hơn như XunTcĐỏ.C người hỏi sao khng lập đảng Chưởi v ra tờ bo Ting Chưởi thay v Tiếng Dn v lạm xưng l tiếng ni của ban ĐD/CĐTNVN ? CĐVNTN xem-xem như dudảng CầuMuối,chợ C TQToản hay tụi du đảng chợ Đng Ba (khng ngang hng với VC như anh em HPNT,NP hay TDBC ? V nếu ni về DuynAnh (Thương sinh) th khng đng xch dp, Tn ny lm xấu hổ CĐTN thm thi !
Đng hng một cht coi,thầy - qun."-thợchưởi".
(NTN/K.24 TĐ/dưới quyền T/T Ng?)