vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 04, 2020
Kích thước font chữ:


Số 6418 ra ngày 15/10/2011:
  Tin quốc tế
Thủ tướng Putin muốn nâng cấp quan hệ với Trung Quốc
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Xin đừng dng chữ VC
tchq90 01:47:49 PM, Oct 17, 2011Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Khng ai cấm chng ta dng tin tức loan ra từ bo, đi pht thanh, trang điện tử của Việt Cộng; tuy nhin, xin qu bo nn kiểm duyệt trước khi đăng v chữ "nng cấp" khng c trong "tự điển" của người Việt Nam Cộng Ho. Khi dng những chữ đại loại như thế, chng ta v tnh trở thnh cng cụ cho bọn Việt Cộng dốt nt truyền b cc danh từ tối tăm, v nghĩa của chng. Mong lắm thay!
Tin quốc tế