vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 13, 2020
Kích thước font chữ:


Số 6398 ra ngày 17/09/2011:
  Thơ
Đường Thu Lá Bay (Trần Vấn Lệ)
VNNB
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Nhớ Thu xưa ( Ma Thu Paris )
muathuparis 10:41:31 AM, Sep 17, 2011Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nhớ thuở Thu sang dng tuyệt vời,
Trăng vng soi bng mộng vo Thu,
Hồn Thu vương-vấn sương Thu lạnh,
E-ấp đan tay mộng lứa đi.Anh đến bn em ma l nhẹ,
L vng theo gi ngậm ngi đau,
Sng xưa bến cũ hồn Thu-thủy,
Chẳng biết bao giờ gặp lại nhau.
Phương Nguyễn, usa.