vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 02, 2020
Kích thước font chữ:


Số 6398 ra ngày 17/09/2011:
  Thơ
Trong thoáng mê đời
Thy Lan Thảo
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Thơ
muathuparis 10:28:32 AM, Sep 17, 2011Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Ngày ấy anh đi.
Anh đi vĩnh viễn tự bao giờ,
Mỗi độ Thu về lại nhớ anh,
Nhớ thuở ban đầu lưu luyến ấy,
Mà ḷng lạnh buốt chuỗi ngày xanh.Nhất thập niên rồi ngậm đắng cay,
T́nh này không cánh lạnh lùng bay,
Năm năm, tháng tháng, buồn hiu quạnh,
Để lạnh tim ta những tháng ngày.Nhưng thôi luyến tiếc làm chi nhỉ ?
Nghiệp dĩ vô thường cũng thế thôi,
Nhấp chén ly-bôi quên thế-sự,
Để hồn bay bổng tít mù khơi.Đêm đêm thắp nén hương cầu,
Cầu người tri-kỷ đắp sầu yên vui,
Mênh mang một cơi mênh mang,
Để hồn em bước lang thang một ḿnh.
Phương Nguyễn/11