vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 38 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 29, 2023
Kích thước font chữ:


Số 6104 ra ngày 17/07/2010:
  Tin Việt Nam
Lo chống Trung Cộng thì không chống, chỉ mỵ dân bằng cách đặt tên Hoàng Sa Trường Sa cho con đường dài và đẹp nhất Đà Nẵng
VNNB
Kích thước font chữ:
Hình ảnh
Bấm vào hình
để phóng to
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Việt Nam sẻ thành một tỉnh của trung cộng
NGUOI VN YEUNUOC 09:24:45 AM, Jul 19, 2010Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nghe tin trong nươc th́ có lẻ Tô Duy Rứa se lên thay cho Nông dức Mạnh ,mà người nay là goc người HOA nên co le VN sẻ trở thành một tỉnh của trung cộng sẻ không xa
Tin Việt Nam