vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 25, 2020
Kích thước font chữ:


Số 6085 ra ngày 19/06/2010:
  Tạp ghi
Tản mạn hậu bầu cử
Tuyết Lan
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
55. có đúng là L S Đỗ văn Quang Minh nói thế không?
nguyen trung 11:37:01 AM, Jul 17, 2010Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Trong bài "Chờ nước sôi mềm"bà HHL có thuộc lại là ...Quang Minh có gọi bà Nghị viên đương nhiệm là "Nghi viên bất xứng".Kính xin ls Đỗ văn Quang-Minh xác nhận ngay trên diễn đàn này có được không? .kính chào
54. Chuyện lạ ... nhưng mà quá quen
Tony Thai Pham 05:53:10 PM, Jul 16, 2010Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Đọc cho biết vậy thôi, bây giờ bàn dân thiên hạ không tin ai cả, ai cũng dở ẹt, một bụng đầy C...
Cả hai bên không c̣n ra cái thể thống ǵ. Các vị tự đốt chính ḿnh rồi, ông này ...ông nọ...bằng này ...cấp nọ chỉ là tṛ hề rẻ tiền. "chân ḿnh đạp cứt be be, tay cầm bó đuốc đi rê chân người !"
than ơi ! cái liêm sĩ của những con người có máu me chính trị. Truyền thông cũng không lấy chi trung thực, ưa bịt miệng người nói điều phải để chê bai ḿnh. Than ôi ! báo gại báo tiền, sự đời càng biết càng phiền phải suy.
Chỉ c̣n lại những đứa ngu mới đi t́m đọc những loại văn chương đâm thọc móc ló lộn ngược. Hèn chi nay những tay cao thủ vang bóng một thời lặn sâu đâu cả, chỉ c̣n lác đác vài cánh nhạn lèo tèo vói những comments không giống ai, thơ trẹo quai hàm cả ư và vận.
53. Đường ta ta cứ đi . ruộng ta ta cứ cày(2)
nguyen trung 08:39:03 AM, Jul 16, 2010Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
...Chuyện va chạm đă xẫy ra.Nên cả hai chiếc xe đều phải dừng lại,chuyện dễ hiểu thôi.
Phần trên là dùng luật chạy xe đề dễ phân biệt phải trái.
và sau đây xin kể rơ mọi sự diễn tiến từ lúc bắt đầu thực hiện VIETNAMTOWN ...(c̣n tiếp)
52. Đường ta ta cứ đi , ruộng ta ta cứ cày. (1)
nguyen trung 08:04:17 AM, Jul 16, 2010Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nhiều thành phố khác lập được "little saigon" một cách dễ dàng trôi chảy.là v́ họ làm việc hợp pháp và hợp lư:Đường họ họ cứ đi.Ruộng họ họ cứ cày. họ không xâm phạm ai,cũng không có ai xâm phạm họ.
c̣n cái "little saigon"ở san jose họ đi trên chiếc xe mang tên "little saigon".nhưng không chiệu chạy trên con đường cùa họ tự t́m được mà họ lại chạy từ sau chiếc xe "VIETNAM TOWN" Rồi qua mặt "vietnamtown",rồi đâm đầu vô land của xe"vietnamtown" đang chạy . (c̣n tiếp)
.
51. xin thay thế câu thứ 10 bằng câu dưới này
nguyen trung 01:22:15 PM, Jul 15, 2010Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
cho nên họ là đa số đă thắng theo luật chơi dân chủ ..
.....................
.....................
50. Nửa sự thật = gian dối
Huy2611 01:09:02 PM, Jul 15, 2010Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Ông nên đi nguợc lại về những ngày truớc cái đêm lịch sử đó.
.
Ai là nguời gửi phiếu hỏi ư kiến dân về việc đặt tên phố cho người Việt? Kết quả của cuộc thăm ḍ tên nào đuợc đa số chọn?
.
Ai là người dùng quyền lực chơi ép dân Việt khi thay đổi cách thức thăm ḍ ư kiến trong chu vi 1000 feet? Kết quả cuộc thăm ḍ ra sao? Bà Madison có giữ lời hứa không?
.
Ai là nguời đại diện khu vực 7? Ai là người đă đi đêm với những nghị viên khác để bóp chết cái tên mà phần đông nguời Việt chọn? Có biết tại sao thành phố bị kiện về Brown Act không?.
.
Tôi không ở Mỹ, nhưng luôn theo dơi những việc có liên quan tới nguời Việt. Bà Madison phải đuợc thay đổi, một con người quá nhiều thủ đoạn, những việc bà đă làm là bà làm cho bà ta và đồng bọn thôi. Có vài thành phố ở Mỹ đồng bào đă đuợc cái tên mong uớc mà không có dáng nguời Việt nào nằm trong hội đồng thành phố cả.
.
Huy
49. Thiểu số phải phục tùng đa số
nguyen trung 12:28:04 PM, Jul 15, 2010Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Đa số phiếu bầu luôn luôn là sức mạnh trong tṛ chơi dân chủ này.
Trong cái đêm mà hội đồng thành phố Sanjose bầu 8 trên 3 chọn Saigon bussiness dictrict. đúng là có khối người đông đảo mà ta ước lượng lên đến hơn mười ngàn quả không nghoa.nhưng làm sao mà đếm được trong đó có bao nhiêu người là phe litte Saigon,bao nhiêu người đi xem náo nhiệt và...v.v.
Cái đa số về phe little Saigon mà chúng ta có v́ được thăm ḍ qua phone và internet.cho nên một người có thể gọi nhiều lần bằng nhiều cái phone khác nhau,và email cũng thế cho nên nó không có sức mạnh cụ thể như lá phiếu.
Trong tṛ chơi Dân chủ này người ta tính phiếu(phiếu hợp lệ phải có tên địa chỉ và chữ kư).
chớ không tính đầu người hay là phonecall và email như ta tưởng.
cho nên mỗi nghị viên trong thành phố trong tay họ có nhiều ngh́n phiếu đă đươc cữ tri uỷ quyền.
cho nên họ đă là số theo luật chơi dân chủ.
...mà luật pháp th́ không ai có thể bài bát được .
48. Độc Tài & Dân Chủ ông chọn cái nào?
Huy2611 11:06:42 PM, Jul 14, 2010Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Một người ra ứng cử đuợc nhiều phiếu nhất nhưng ông toà quyết định cho người về chót trúng cử, xin hỏi ông sẽ làm ǵ nếu việc đó xảy ra với ông?
.
Vietnamtown hay Little Saigon tên nào cũng đuợc, nhưng phải theo thể thức dân chủ. Tên nào đuợc nhiều phiếu là phải đuợc chấp nhận, c̣n làm như madison th́ cũng không khác ǵ bọn cộng phỉ bên VN là độc tài. Đừng quên là tại sao mấy triệu dân phải bỏ nuớc ra đi từ cái ngày bọn thú mặt người cuỡng chiếm miền Nam.
.
Nếu mấy nguời bị dị ứng về thể thức dân chủ ở xứ này thi nên về VN mà sồng, bên đó chẳng có ma nào dám recall hay khiếu nại mấy ông/bà lớn đâu. Một điều tôt hơn nữa là bên đó chỉ việc ngày đi làm kiếm 2 bữa ăn, mọi chuyện khác có đảng cuớp nó lo giùm rồi.
.
Huy
47. vietnamtown & little saigon
nguyen trung 11:23:39 AM, Jul 14, 2010Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Kính gởi quí vị có CÔNG TÂM để cứu xét.
Xin cáo lỗi vị nào có thành kiến phe nhóm xin đừng đọc.
.
Xin thưa rằng có nước VietNam rồi mới có thủ đô Saigon.
.
Có ông bà rồi mới có cha mẹ.Con th́ gần gủi với cha mẹ hơn là cháu gần gủi ông bà cho nên t́nh cảm giữa cha mẹ với con nồng nhiệt hơn là cháu và ông bà.nếu yêu mến saigon hơn là yêu mến VIETNAM cũng không có ǵ sai trái.
.
nhưng đem hất bỏ VIETNAM đi thế vào Saigon
.
giống như là đem vị trí của cha mẹ đặc vào ngôi thứ của ông bà.Kính xin quí vị cứu xét xem ai đúng ai sai.
.
Kinh xin và Kính chào
46. Re: #45
Huy2611 07:37:29 PM, Jul 13, 2010Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Xin ông Onterwer giải thích giùm luôn thế nào là dân chủ?
.
Thành thật cảm ơn.
..............................Huy
45. xin kể rơ
onterwer nguyen 02:08:41 PM, Jul 13, 2010Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
dối đồng bào rằng "nghị viên lấy tiền xây dựng cộng đồng đưa bác ś" để đồng bào ghét nghị viên nên gôm tiền cho họ,vậy tư cách họ ra sao?
nhờ vào internet truyền thông ngày nay không c̣n giữ độc quyền của xướng ngôn viên hay là kư giả báo chí.nên những sự mờ ám nào rồi cũng phải ra trước ánh sáng công luận.thưa bạn thân mến:như vụ 16 tấn vàng của ông Thiệu chẳng hạn.
Sự thật sẽ là sự thật vĩnh viễn.chẵng hạn như Sai gon là thủ đô của miền nam VietNam thi không thể nào nó trở thành quan- trọng sự cảm nhận hơn là VIETNAM được . nếu bỏ đi thành kiến phe nhóm
bạn sẽ sớm nhận thức điều này.
...Chúc bạn có một ngày đẹp trời
44. Re: #43
Huy2611 04:18:50 PM, Jul 12, 2010Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
"Sau việc làm recall thất bại ngày càng có nhiều người thấy rơ tư cách của những người làm recall nhưng không nói đấy thôi."
.
Xin giải thích rơ câu nói trên đuợc không?
.
Thời đại internet tuy nó "như ánh mặt trời" nhưng nhiều khi nó không phải như vậy. Điều quan trọng là khi viết có thuyết phục đuợc người đọc hay không. Đừng quá coi thuờng độc giả.
.
Huy
43. chiếc mền rách
onterwer nguyen 03:32:17 PM, Jul 12, 2010Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
sau việc làm recall bị thất bại
ngày càn có nhiều người thấy rơ tư cách
của những người làm recall nhưng không nói đấy thôi.đừng tưởng ai cũng làm lẫn măi măi trong thời đại internet này.nó như ánh mặt trời sẽ xuyên qua chiếc mền rách dễ dàng vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
chớ có hợm ḿnh là người viết báo muốn nói sao th́ nói.
42. trần b́nh trọng & nguyễn văn thịu
onterwer nguyen 02:25:38 PM, Jul 12, 2010Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
thà làm quỉ nước nam
c̣n hơn làm vua đất bắc
trần b́nh trọng
thà chạy qua đài bắc
c̣n hơn làm tổng thống VNCH.
NGUYỄN VĂN THỊU
41. Thiên hạ nói không sai ...
Thanh Nguyen7734 08:36:42 PM, Jul 10, 2010 1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Ngày xửa ngày xưa, khi mà phong trào bải nhiệm bà Nghị bất xứng lên cao điểm, trong diển đàn VNNB nhửng tên "ĂN CÁM LÚ" bám đuôi Madison vào trong diển đàn bị "dủa" te tua, "dủa" tối mắt tối mủi như bị ong đánh chạy trối chết. Bây giờ VNNB đả quay 180 độ, từ ủng hộ Recall Madison nay ... ??? cái đám "bám đuôi" Madison bắt đầu lộ diện. Thảo nào thiên hạ nói quả không sai, đó củng là lư do tại sao diển đàn VNNB vắng như "CHÙA BA ĐANH"
39. Re: #38
Huy2611 08:27:56 PM, Jul 07, 2010 1 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Đọc qua những bài viết của ông trong topic này tôi chỉ thấy toàn là chửi đổng những nguời không cùng chính kiến với ông mà không đưa ra đuợc một chứng cớ nào. Tôi nghĩ ông cũng nên ngưng viết v́ không phải "đàn gảy tai trâu" mà ông đàn tệ quá nên chẳng ai dám thuởng thức.
.
Tôi là tôi, là nguời dang chờ ông đưa ra những bằng chứng để hổ trợ cho những ǵ ông viết, nhưng tôi có lẽ đáng giá ông hơi cao v́ ông vào đây chỉ để chửi cho suớng cái mieng.
.
Huy
38. Các bạn thân mến
Nguyencộng 04:08:10 PM, Jul 07, 2010Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tôi là ai mà ghê vậy ?
Đây ,Công tôi chẳng chống ai mà củng chẳng pḥ ai,kể cả Madison.Con việc làm của nghị viên đương nhiêm KV7 th́ ai củng biết rồi.Ngườtta chỉ mượn danh chống cộng ,nhân 2 chử Litô SG bị bọn nó tuyên truyền xúi dục nào là căn cước tỵ nạn ,nào là vc không dám bén mảng đến,nào là không theo phe litô SG là theo VC,ủng hộ Madison là ủng hộ VC.Nói như con nít,người Bắc nói là "nói như Bố chó xồm".Chưởi người ta rồi bảo người ta im đi th́ chỉ có bn VC... >>
xem toàn bộ
37. Re: #36
Huy2611 04:09:50 PM, Jul 06, 2010 0 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tôi có nói rồi. Muốn pḥ Madision th́ nên đưa ra những việc làm tốt của ả ta cho bà con thiên đuợc biết, c̣n ngồi đó mà lải nhải ngày này qua tháng nọ chẳng thuyết phục đuợc ai.
.
Muốn chống đối Phu Yen hoặc bọn "chẻ" bên Viêtland th́ nên qua đó mà chống, đây là VNNB. Xin đừng mượn diễn đàn này để móc méo độc giả diển đàn khác. Nếu có đủ can đảm th́ nên qua bên đó mà đối thoại trực tiếp với họ, c̣n ngồi đây cậy gần nhà chửi đổng nó hèn lắm.
.
Huy
36. Bạn thân mến,
Nguyencộng 09:13:58 AM, Jul 06, 2010Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Chưa tới tháng bầu cử cung kết mà các ông Việt nam ta "đả khua mỏ "rồi .Không có ciệc ǵ làm,không có ǵ đáng chống,không có ǵ để ủng hộ nửa sao,mà phát cuồng lên,mà lên đồng,mà chuởi nhau như bà già quê mất gà,chưởi nhau như mổ ḅ.
Người ta,nhóm dân đa số thầm lặng,cả trong KV7 đều chứng minh bằng hành động "b3 phiếu cho ai là quyền tự do của TÔI " Đừng làm hề v́ càng quậy càng đưa cái bản mặt "chí phèo,xuân tóc dỏ,năm saigon ra cho người ta "nôn"thôi....
Ư của... >>
xem toàn bộ
35. Minh Dương khó thắng cứ ghè Tống, Yên...
Duong Dung Di 08:46:16 PM, Jul 03, 2010 -2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Thật t́nh Yên, Tống quá điên !
Tống điên chơi nổi khùng điên viết bài.
Văn chương luộm thuộm la làng.
Người dân ghé mắt xin ra khỏi làng.
Phú Yên hăng tiết chửi càn.
Nữ văn thi sĩ Yên càng tục thêm.
Viết ra đàn bà hét lên.
Về mà bảo vợ 'Rống lên' "Đồ tồi!".
Tống, Yên làm mích ḷng rồi !
Người dân đă nản lắm rồi, Minh Dương!
ĐĐĐ.
34. ...Gô đá c̣n trơ gổ đá thôi !!!!
Nguyencộng 04:54:58 PM, Jul 03, 2010 -2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Cái cấn cái nhất mà không AI dám mở miệng v́ sợ bị chụp mủ,bị thóa mạ đó là Hỏi và Trả lời thật ḷng :"Little SG có phải là và nhất dịnh là cái tên chống cộng ghê gớm mà VC SỢ "són đái ra quần" mổi khi nghe tói 2 chử Nửa Mỷ,Nửa Việt đó không ?"
Hỏi các anh hùng chống cộng hăng nhất,nghỉa là toàn người đả ra đi lại trở về như ông TVH ,như B/S T T S.qua Mỷ,, th́ chưởi cộng ,về VN th́ ông ta làm ǵ ?(ai ở tù TLđều biết mệ)Hỏi HLTtrong ban du ca của ông chủ... >>
xem toàn bộ
32. clmkl (2)
Nguyencộng 03:39:25 PM, Jul 02, 2010Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
(31)Đổi 2 câu cuối: "dạy cho chúng chưởi thật hay/răng cho hơn hản,"trên tay " của thầy...".Thầy đây là thầy chười )ai th́ bàn dân thiên hạ biết rồi,khỏi cần nói thêm...
Và đó là điều tôi tạm viết hôm nay
Sẻ viết tiếp...dù củng muốn "mủ ni che tai.Nói lắm mang khẩu nghiệp,đôi khi lạc vô mê hồn trận do cộng đỏ giăng."
NC
31. Chuyên lạ mà không lạ....
Nguyencộng 03:08:29 PM, Jul 02, 2010 -1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Vào Vland theo sư chỉ dẩn của 28: Th́ ra bon "chẻ" đang cười đùa nhục mạ ,"lêu lêu" Hoa Hướng Dương.Không lạ lắm v́ đây là cung cách của con cháu "đỉnh cao trí tuệ",Ai ngày xưa,sống trong thời VC gây rối loạn qua Phật Giáo dẩn đến sụp đổ nền CH I,đều nh́n ra cái "chiến lược,chiến thuật" này của đảng truyền lại cho con cháu họ. Không Mới lắm,nhưng nhửng người già vẩn mắc lừa như thường và NQ36 làm họ SỢ sờ gáy,miệng th́ chống ,run... >>xem toàn bộ
30. Thơ Chữ " PHÚ YÊN ".
Duong Dung Di 02:39:27 PM, Jul 02, 2010 -4 (4 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
P_ Pḥ Minh Yên lại trét bùn.
H_ Hung hăng bênh Tống bôi bùn Minh Dương.
Ú_ Úi chà ! chửi Hoa Hướng Dương.
Y_ Yên đùa tục tĩu người dân lắc đầu.
Ê_ Êu ơi ! Óc bẩn đầu tầu.
N_ Người dân sẽ trút lên đầu Minh Dương !!!
ĐĐĐ.
29. Re # 28 Xin chỉnh lại cho đúng vận ....
Duong Dung Di 02:15:36 PM, Jun 30, 2010 -1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Câu thơ thứ mười của gop ư # 28, mắt lăo kèm nhèm đánh máy chữ " bài " thành chữ " bọn ", xin được điều chỉnh lại cho đúng vận, chậm không điều chỉnh kịp sợ các bạn khó tinh nhảy ra quăng bùn vào lăo, xin được viết lại như sau:
" Gắn lên gở xuống chỉ bài chúng ưa."
Chân thành xin lỗi quí vị.
ĐĐĐ.
28. Điều Hành Tờ Lá Cải Đỏ Trên Mạng ....
Duong Dung Di 12:42:56 PM, Jun 30, 2010 -3 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Biết bao độc giả rù ŕ.
Lăo đây xem thử rù ŕ đúng không ?
Rù ŕ thế mà đúng bong !
Ư không vừa giật đi đong cái đùng !
Điều hành lộ mặt trét bùn.
Tên daiviet_nguyen ném bùn nhẩy vô.
Quốc Dân bẽ mặt chơi ngông!
Hắn a lê hấp cuồng ngông gỡ bài.
Tṛ này chỉ bọn ĐỎ sài.
Gắn lên gỡ xuống chỉ bọn chúng ưa !
Đúng tṛ Bịp Miệng Dân Thưa.
Cử tri lắc đầu sẽ thưa " Bái Dài ".
Xin coi bằng chứng link sau :
http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=13214.
ĐĐĐ.
27. Gian cộng
Nguyencộng 10:34:30 AM, Jun 30, 2010Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
phúyên là Ai vậy các bạn ? Có phải là cái "nick" dùng để góp ư,mạt sát người khác không ?Thanh niên bây giờ thiếu suy nghỉ như vậy ư ?Hay là viết như lảomóc mới là viết? (nghỉa là chọc cho ngưởi chưởi mới VUI ?)
1/Minh Dương .gọi là Minh Wong ,là Tàu hay thủ thuật làm tên gióng tàu để kiếm phiếu,như nói tiếng Mể để kiếm phiếu người Mể vậy.Không sai.Nhưng đây là Mỷ.Ngôn ngử chính là Mỷ.Đây là người TNVN,VN là VN,Tàu là Tàu.Mể là Mể .VN,không thể là Tàu hay Mể....
2.Nhảy... >>
xem toàn bộ
26. Ma tà sẽ cười Ha! Ha!!!
Duong Dung Di 07:27:21 PM, Jun 29, 2010 -1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Đúng như vậy đó bạn ta ới! Ời!
Giơ tay ngước mắt ngó trời.
Ma cười khanh khách nói: " Trời giúp ta ".
" Minh Dương tẩu hoả nhập ma ".
" Thiệt t́nh không xứng để ta đối đầu ".
Nên nghiên cứu lại từ đầu.
Tham mưu cố vấn bắc cầu ông đi.
Không nên lôi kéo ông đi.
Dùng tài lănh đạo phải đi theo ông.
" Nhân tâm thâu phục " nghe ông.
Tham mưu chửi toáng mặt ông dính bùn.
Người dân rất sợ dính bùn.
Dính vào khó rửa bị bùn " Chửi cho ".
Minh Dương cố gắng bảo cho.
Tham mưu phải viết lời cho nhẹ nhàng.
Phú Yên phải viết nhẹ nhàng.
Cọc cằn thô lỗ dân càng ghét thêm.
Minh Dương bẽ mặt v́ Yên.
Làm dân mất hết tin yêu mà bầu.
Ư ngay xin đừng lầu bầu.
Muốn thắng phải sửa từ đầu đi Minh.
ĐĐĐ.
25. Cử tri Khu Bẩy sẽ gạt ông ra !!!
Duong Dung Di 03:23:27 PM, Jun 29, 2010 -1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
V́ ông chưa tỏ ḿnh ra.
Cố t́nh gào bậy Việt Nam thích ông.
Thích ông cái con khỉ khô !
Chỉ phần tư phiếu bầu ông đây này.
Ngó vào kết quả bài này.
Cử tri nói rơ " Tâm bầy ra đi ".
" Trước tiên ồn ào dẹp đi ".
" Sau là tâm thật nói cho dân tường ".
" Tiếp theo lănh đạo dẫn đường ".
" An vui xem có đúng đường dài lâu ".
Cố t́nh nấn ná để lâu.
Cử Tri Chắc Chắn Không Bầu Cho Ông.
ĐĐĐ.
22. Triển khai kết quả bầu cử sơ bộ June/08/2010...
Duong Dung Di 10:16:43 AM, Jun 27, 2010 -1 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Sau khi phân tích kỹ, thú thực phải khen cử tri Tỵ nạn nói riêng rất sáng suốt và toàn cử tri Khu Bẩy nói chung quá thông minh. Kết quả nói lên:
1) Nghị viên đương nhiệm Madison phải cần thêm 9% + 1; c̣n Ứng cử viên M Dương phải cần tới
26%+ 1. Một trong hai người, cử tri sẽ tin tưởng ai mà thành thật đem lại niềm tin cho cư dân sống an b́nh trong tương lai dài lâu th́ họ sẽ chọn vào kỳ bầu chung kết Nov/02/2010.
2) Trở lại vấn đề, cử tri chỉ đ̣i hỏi 9%+1 cho Madison, trong... >>
xem toàn bộ
21. Cử Tri Khu Bẩy Quyết Bầu Không Nghiêng...
Duong Dung Di 01:27:31 PM, Jun 26, 2010 -2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Dù ai nói xỏ nói xiêng.
Đă bầu sơ bộ chả nghiêng bên nào.
Niềm tin dân quyết đưa vào.
Cử tri sẽ không chao đao bầu nhầm.
Mọi phe cứ việc lầm bầm.
Viết bài khuyên bậy chửi xàm khó nghe.
Cử tri sáng suốt không nghe.
Cư dân quyết định "TIN" nghe phải"T̀M".
Mọi phe im miệng thối đi !
Cử Tri Khu Bẩy Bầu "TIN" Nghị Tài.
ĐĐĐ.
20. Tản mạn sáng thứ 7 đẹp trời...
Nguyencộng 11:10:33 AM, Jun 26, 2010 -2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nguụoi Tàu gọi dân VN lá ố-nam-dần,Pháp theo ddó gọi là annam,dân: annamít.Nhưng tinh thần ḥa hợp,nên ở SJ có phở annam,có cả phở Quang Trung,tiêm cơm Di Lạc ,tiệm Kông Lư (viết "K" như "con đương Kếch miêng của "bác").Có người nói vui,Phật làm thương mại,anh hùng có sá chi,cộng sản củng không bằng tiền,và nếu có gọi ḿnh là annam củng là "lá rụng về cội" (ố-nam-dần)như tiến sỉ viết trên BBC.Cộng Tôi chỉ biết vậy thôi...
Khi VC nhận ra minh theo đảng sai trái,th́ họ quay 180độ.... >>
xem toàn bộ
19. Re: 15, 16
Huy2611 07:49:19 PM, Jun 24, 2010 -4 (6 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Xin hỏi "annamit" là ǵ?
.
VNNB có quay 180 độ hay sao đi nữa đó là quyền của VNNB, một điều là độc giả bây giờ có thễ hiểu rơ cái lập truờng của họ.
.
Bà Madison tốt hay xấu th́ ai đă từng quan tâm th́ đều phải biết. Ông Nguyen Ngoc Tien, BĐDCĐ và VNNB nếu có bị chống đối th́ cũng chỉ v́ những việc làm của họ.
.
Theo tôi thấy những ǵ 2 ông Phú Yên và Nguyễn Quân viết bên Vietland về bà Madison đều có chứng cớ rơ ràng, họ chỉ muốn nhắc nhở dân Việt tại San Jose về những sự việc có liên quan đến bà ta từ mấy năm nay. Tôi không biết ông ở đâu, chớ ở xứ này vào mùa bầu cử chuyện này quá thuờng. Ông muốn pḥ Madison th́ nên đưa ra những việc làm tốt của bà ta ra, muốn hạ bệ Minh Duơng th́ ông cũng biết phai làm sao rồi.
.
VL xuất xứ từ Hà Nội th́ sao? Quan trọng hay không là ở lập truờng của họ.
.
Huy
16. (2)
Nguyencộng 04:17:30 PM, Jun 24, 2010 -1 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
chính bọn nó (NT,KA,NTN,)xui nguyên dục bị,g6y mâu thuẩn trong CĐ,gây náo loạn bất ổn ở SJ.Hiên nay Phú Yên và Nquân trên tờ bao mạng VL xuất xứ từ Hànội,c2ng đồng bọn dang ra sức dánh phá Madison và CĐV (VNNB,BĐDCD của MrTiên)và ra sứ tô son trét phấn cho MWong mà anh ta ra sao th́ bai chủ đả viết rồi !
Không thích nghị viê dang tại chức v́ tựaí hơn là có bằng chứng cố ta là VC (cô ta vào dân Mỷ,VC sao được.Bộ dể che dấu vậy savà coi Mỷ thua cả VC,v́ không điều tra lư lịch ǵ sao? (phục hay sọ... >>
xem toàn bộ
15. Tản mạn về bầu cử (1)
Nguyencộng 03:55:28 PM, Jun 24, 2010 -1 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
VNNB hay bất cứ Ai "quay 180 độ"th́ có ǵ sai trái đáng ngạc nhiên.Người ta có thể nh́n lại và suy nghỉ chính chắn hơn hay người ta thấy rằng,VC xâm nhập và khuynh loát cái CĐ nhỏ bé của Mr Tiên qua bọn "chẻ' và "luật sư" sợ bị "rờ gáy". Gương trước năm 75 ,toàn là trí thức,luậtsư(vủvănmẩu,ngôbáthành,trầnngọcliển,b/s dương quỳnh hoa.Ngay cà ông nhthọ ,chù tịch cái mtgpmn củng là l/s . (họ được đào tạo tai Pháp và có lẻ là thầy của mấy L/s qua đây,không học... >>xem toàn bộ
14. Nhân tài xấu tốt Tỵ Nạn Viêt Nam...
Duong Dung Di 03:42:57 PM, Jun 24, 2010 -1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Bọn đen bọn đỏ tung ra.
Chiêu danh hám lợi lửng lơ cá vàng.
Uổng cho Tỵ Nạn Việt Nam.
Sinh nhầm người quái làm dân phát điên.
Cộng thêm bản tính láo liên.
Người dân Tỵ nạn hận liên tù t́.
Ḷng tham ham muốn đớp t́.
Mưu mô bại lộ gan ĺ chối luôn.
Chửi la Tỵ Nạn sợ luôn.
Chịu không được nữa phải lôi ra ngoài.
Uổng công Tỵ Nạn Việt Nam.
Tận t́nh nâng đỡ hoá ra hận sầu.
Ông trời bắt dân phải sầu.
Không nên than văn âu sầu làm chi.
Lỗi là tại ở cử tri.
Khoái nghe bọn xấu tung tin đă lầm.
Bọn tồi hướng dẫn sai lầm.
Cả dân, người ấy đă lầm nghe theo.
V́ tiền người ấy hỏng theo.
Trời xui thắng cử hận thêm nhiệm kỳ.
Nghị tồi ngẫm lại thấy kỳ.
Về già nghĩ lại cực kỳ buồn so!!!
ĐĐĐ.
13. VNNB đả quây 180 độ
Thuy thanh Dao21507 02:11:45 PM, Jun 24, 2010 -5 (5 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Trước đây nhiều người nói với tôi rằng VNNB đả thay đổi quan điểm ccủng như lập trường đối với bà Nghị bất xứng Madison, tôi không tin. Nhưng giờ đây sau khi kết quả bầu cử sơ bộ đả công bố rất rỏ ràng: Minh Dương và Madison là 2 ƯCV sẻ vào ṿng chung kết tháng 11, nhưng chưa bao giờ tôi đọc dược bài viết nào của VNNB kể tội của Madison như trước đây đả tứng làm. Xét cho cùng VNNB củng c̣n chút liêm sỉ hơn tuần báo Tiếng Dân, chuyên đánh phá 1 cách vô liêm sỉ, vô dạo dức, mà tŕnh độ viết báo của nhửng tên lưu manh đả làm cho mọi người quá chán ngán tu cách của nhửng tên nầy. Nếu tháng 11 nầy Madson thắng cử để tiếp tục giử chiếc ghế Nghị viên Khu vực 7 nhiệm kư 2, th́ công lao của Nguyển ngọc Tiên cùng bè lủ Kiêm Ắi-NGuyển thiếu Nhẩn và VNNB sẻ có công rất lớn. Xin chúc mừng VNNB
12. Cố t́nh nói lấy được ḷng Nghị Ma...
Duong Dung Di 06:25:14 PM, Jun 23, 2010 -1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Vào đây cố hỏi, nói xàm !
Trả lời đúng đắn hỏi xàm của ông.
Phũ phàng sự thật phải không?
Ba Phần Năm Phiếu Đă Không Bầu Ma.
Minh Dương chung kết với Ma.
Ba Phần Năm không bỏ Ma sẽ bầu ?
Chắc Ma khiếp sợ dân bầu.
Người dân hy vọng đó là Minh Dương.
Nói xàm chống cộng vào đây.
Niềm tin phải tạo người dân mới bầu.
Nghị Ma mất nhiều phiếu bầu.
V́ bà bội tín không bầu bà đâu !
ĐĐĐ.
11. Re #8 & #10
daktran 05:59:55 PM, Jun 23, 2010 -4 (4 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Ngắn gọn , súc tích , dễ hiểu, và đầy đủ ư nghĩa . Quá ngán ngẩm chiêu bài chống cộng , hở ra là đội nón cối lên đầu kẻ khác . Đây là USA , bầu cử ở USA chứ không phải bầu quốc hội ở VN . Bài của ông đáng A +++++++++
10. nói lấy được
Nguyencộng 02:14:16 PM, Jun 23, 2010 -1 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Quả là y dân (100 người trăm ư) chỉ có 41% bầu cho Mađison,c̣n 59% chia cho các ứng cử viên khác.Đó là lẻ thường. Nếu ư dân bỏ cho vị "cứu tinh" "ánh thái dương ",như chú trời của dân DoTháiViệt Nam,th́ cứ cúi đầu,lạy vái cho sướng,cần ǵ chống chế .Ǵửa Madison và "chúa trời" của các bạn chẻ,,ai nhiều phi61u hơn,Không phải hơn năm bảy trăm mà hhơn 2000 phiếu lặng.Ngay cái người viết bài chủ này củng chê chú Minh Wong là tinh ma,quỉ quyệt,xạo ke,và kiêu căng (xem bàiTTcủa... >>xem toàn bộ
9. Ư Dân ? Dân nào ? Xin Thưa !
Duong Dung Di 09:44:41 AM, Jun 23, 2010 -1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Kỳ bầu sơ bộ dân thưa rơ ràng !
Ư Dân Đầu Phiếu Nói Ra!
Chống Ma năm chín phần trăm đă bầu.
ư Dân kết quả phiếu bầu.
Đầu nguyencộng gật lầu bầu " Ư Dân ".
Dân nào? Đủ mọi sắc dân!
Ư Trời đa số người dân CHỐNG MA.
Điềm trời xui đến với Ma.
Kỳ bầu chung kết chắc Ma hoảng hồn.
Ba phần trăm Việt San Hô(Tỵ Nạn Việt Nam SanJose)
Nếu mà đa số ở trong khu này.
Họ sẽ chống Nghị Ma này.
Không bầu cho Mad, BẦU NGAY MINH DƯƠNG.
ĐĐĐ.
8. Ư Dân ?Dân nào ?
Nguyencộng 05:58:28 AM, Jun 23, 2010 -3 (5 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nh́n phiéu của Madison hơn Minh Wong 2000 phiếu (4500/2500),dù Madison không vàothẳng HĐTP,nhưng củng thấy dân KV7 ,hay CĐ Việt tin và bỏ phiêu cho ai.Đừng chụp mủ ho là VC v́ xưa rồi,đừngnói ư dân muốn hạ Madison v́ như vậy là tự huyển hoặc ḿnh,đừng coi MWong như là vị cứu tinh cho dân Việt KV7 v́ như vậy tỏ ra thiếu đầu óc,đừng hô hào trách móc,đ̣i hạ bê Nguyển Ngọc Tiên v́ ôngta và phe Ông chỉ là 01 hội đoàn bất vụ lợi,đại diện cho khoảng 3% người Việt (vơ ,con,bạn... >>xem toàn bộ
7. Cố mà đi trọn con đương !
Duong Dung Di 10:47:06 AM, Jun 22, 2010 -1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Cử tri khu bẩy dọn đường cho ông.
NIỀM TIN bị tước đă lâu.
NGHỊ VIÊN ĐƯƠNG NHIỆM TƯỚC RỒI ÔNG ƠI !
Mặc cho tỵ nạn kêu giời !
Cố t́nh mù điếc tỉnh bơ quá trời !
Ư dân kéo xuống ư trời.
Kỳ bầu chung kết ngày trời sẽ cho.
Minh Dương đại diện trời cho !
Kéo bà Nghị xuống để cho yên b́nh.
Cử tri muốn được thanh b́nh.
NIỀM TIN LẤY LẠI BẦU M̀NH MINH DƯƠNG.
ĐĐĐ.
5. Minh Dương rất là đáng khen ! ! !
Duong Dung Di 08:45:20 PM, Jun 21, 2010 0 (4 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Trả lời thành thật đáng khen rất mừng.
Cử tri họ rất vui mừng.
V́ ông nói thật gốc ḿnh Việt-Hoa.
Việt Nam rất là hài hoà.
Sẽ không phân biệt Việt-Hoa làm ǵ !
Chỉ cần bầu người họ TIN.
Luôn luôn ghi nhớ chữ " TIN " làm đầu.
Chữ này Mad không có đâu.
Ḷng dân tin tưởng sẽ bầu cho ông.
Cử tri trả lời cho ông.
Kỳ bầu chung kết bầu ông Minh Dường.
ĐĐĐ.
2. " Con gà người Mỹ gốc Hoa-Việt " ?????????
Duong Dung Di 12:34:16 PM, Jun 21, 2010 1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Cử tri hỏi thật Minh Dương.
Thành tâm đừng có cù cưa cù cừa.
Dân không muốn ông mập mờ.
Trả lời ngay thẳng cho vừa ḷng nhau.
" Ông người Mỹ gốc Việt-Hoa ? ".
Chỉ cần xác nhận CÓ hay là KHÔNG !
Cử tri cũng CÓ hay KHÔNG !
Chờ câu trả lời của ông đưa ra.
Tâm thư trả lời sớm nha !
Chúc ông may mắn thây Ma về vườn.
ĐĐĐ.
1. Kỳ bầu cử chung kết Mùng 02 Tháng 11 Năm 2010, không chừng Thây Ma Chính Trị Bất Chiến Tự Nhiên Thành sống lại , Mad lại Hà ! Hà ! Hà !
Duong Dung Di 10:41:26 AM, Jun 21, 2010 1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tham mưu cố vấn kiểu này.
Thây ma chính trị kỳ này sống nhăn.
Tựa đề đúng hợp bài này.
Bất chiến tự nhiên nó thành. Trời ơi !
Thây ma sống lại giời ơi !
Việtland, cố vấn tham mưu quá tồi.
Ra quân phản ứng ngược rồi.
Nghị Ma cười khẩy:" Thôi rồi! " M Dương.
Cử tri khôn lắm M Dương!
Việtland lá cải cư dân biết thừa.
Không thèm tôn trọng ư dân.
Chơi tṛ bịt miệng ư dân xoá bừa.
Đổ cho Việt Cộng làm bừa.
Cư dân họ đả nghi ngờ Việtland.
ĐĐĐ.