vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 22, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5998 ra ngày 12/02/2010:
  Tin Việt Nam
Hai tướng về hưu tố cáo Cộng Sản Việt Nam cho Trung Cộng thuê rừng đầu nguồn
VNNB
Kích thước font chữ:
Hình ảnh
Bấm vào hình
để phóng to
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Đất nước ti _ Đất nước ti......
Dao Ma Tu 6 09:15:30 PM, Feb 11, 2010 11 (11 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Đ bị b lũ Cộng N.
Phản bội tổ quốc, cng Trung Cộng vo.
Tương lai phải hoạ diệt vong.
Sch lược Trung Cộng đồng ho Việt Nam.
Quốc nhục Đảng Hồ ch Minh.
Anh hng ho kiệt phải cứu Việt Nam.
Khắp nơi đon kết hướng về.
Cng dn trong nước bạo động nhanh ln.
Diệt ngay Đảng Hồ ch Minh.
Ngăn chặn, quyết chiến chống Tu xm lăng.
http://www.youtube.com/watch?v=blg5Uhlv9NQ&feature=related.
...
Tin Việt Nam