vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 26, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5992 ra ngày 04/02/2010:
  Tin Việt Nam
Nông Đức Mạnh kêu gào chế độ ngăn ngừa, đẩy lùi diễn biến hòa bình
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Các Đảng viên Cộng Sản v́ ḷng ái quốc hăy quay súng lại bắn nát đầu những thằng Phản Quốc Mạnh, Triết, Dũng.........
DAO MA TU 3 01:58:16 PM, Feb 04, 2010 13 (13 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Cộng Sản cả triệu đảng viên.
Nhiều lắm một vạn phản quốc thôi mà.
Dân Việt được trăm triệu người.
Chỉ vài trăm ngàn phản quốc hùa theo.
Dù cho một đổi lấy trăm.
Đảng viên, Dân Việt Ái Quốc sợ ǵ?
Phản Quốc quyết phải diệt tan.
Dù nhiều máu đổ phải cố hoàn thành.
Nông Đức Mạnh sợ hoá điên.
Kêu gào bịp bợm giống cha là Hồ.
Chó Hồ dắt Trung Cộng vào.
Tám mươi năm trước Phản Quốc khởi đầu.
Ngầm dâng Trường Sa, Hoàng Sa.
Đến chó con Mạnh Bản Giốc biếu luôn.
Chính sách cai trị tà quyền.
Đă diệt Tín Ngưỡng, Nhân Quyền, Hại Dân.
Trung Cộng sai khiến Cộng Nô.
Tàu tự qua lại, Đồng Hoá Tương Lai.
Sắp mất nước, hăy tỉnh mau !
Đảng viên, Dân Việt đoàn kết đấu tranh.
Nổi dậy lật đổ tà quyền.
Diệt tan Phản Quốc, đô hộ tàn theo.
Vùng lên Ái Quốc đảng viên.
Cầm súng bắn Mạnh, Triết, Dũng nát đầu.
Mẹ Việt Nam sẽ ghi ơn.
Công lao các bạn, hậu thế lưu truyền.
...
Tin Việt Nam