vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 15, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5992 ra ngày 04/02/2010:
  Tin Việt Nam
Hoa Kỳ muốn đối thoại về nhân quyền với Việt Nam
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Cách Mạng khởi nghĩa diệt Cộng dẹp Tàu!!!!
DAO MA TU 3 07:21:24 PM, Feb 04, 2010 11 (11 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Ái quốc Dân Việt, đảng viên.
Đă hiểu thấu rơ bộ mặt Cộng Nô.
Đăng viên chúng lừa từ đầu.
Ngầm dâng biển, đảo cho Tàu thời Hồ.
Chó Nông Đức Mạnh con Hồ.
Dâng Thác Bản Giốc, Nam Quan cho Tàu.
Cẩu Nguyễn Tấn Dũng dắt Tàu.
Khai thác Bauxite, qua lại Tây Nguyên.
Bất đồng chính kiến bỏ tù.
Tà quyền cướp đất, đàn áp đánh dân.
Nhân dân đói khổ lầm than.
Ngay cả tín ngưỡng, nhân quyền không cho.
Đại Sứ Hoa Kỳ moi ra.
Thế Giới chú ư, hăy khởi nghĩa đi!
Dịp may hiếm có ngàn vàng.
Thế Giới nhân loại sẽ giúp một tay.
Dù cho máu chảy thịt rơi.
Cố làm cách mạng lật đổ bạo quyền.
Gắng lên cứu nước Việt Nam.
Ái Quốc phải diệt Phản Quốc Cộng Nô.
Ái Quốc Dân Việt, Đảng viên.
Mau mau nổi dậy Diệt Cộng Dẹp Tàu.
...
Tin Việt Nam