vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 25, 2019
Kích thước font chữ:


Só 5974 ra ngày 09/01/2010:
  Tạp ghi
NHỮNG CON VẬT ĐỘC HẠI.
VNNB
Kích thước font chữ:
Hình ảnh
Bấm vào hình
để phóng to
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. Động vật giết hại nhiều người nhất!
Minh Trang 06:04:12 PM, Jan 10, 2010 1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tại VN, loài động vật hai chân thuộc họ Hồ là loài giết người nhiều nhất trong lịch sử VN.
Xếp chúng là loài động vật v́ chúng không có nhân tính, và rất khát máu, động vật Tố Hữu làm thơ kêu gọi "thêm máu đỏ để lúa Bác tươi xanh". Ác thế không thể ác hơn nữa được!