vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 27, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5966 ra ngày 29/12/2009:
  Tin Việt Nam
Cộng sản Việt Nam kết án ông Trần Anh Kim 5 năm rưỡi
VNNB
Kích thước font chữ:
Hình ảnh
Bấm vào hình
để phóng to
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
3. Bác Hạ-Sĩ-Nhất nói đúng
Thằng-Bờm 02:37:14 PM, Dec 30, 2009 -3 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Chẳng biết đâu là Điểm, đâu là Diện mà cũng bày đặt tṛ chơi chính trị. Bọn này ăn nói phách tấu, dân ḿnh gọi là đồ xạo ke, bắn đạn gỉa.
..
Chống Cộng sản phải biết Diện, phải biết Điểm chứ hễ thấy chúng đánh trống là ḿnh lại bắn đùng đùng thật phí đạn
2. Ghép tội là đ̣n nhà nghề Cộng Nô...
Dao Ma Tu 02:41:56 PM, Dec 29, 2009 3 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Ông Kim đáng mặt Anh Hào.
Không tiếc mạng sống vạch mặt Cộng Nô.
Cộng Nô kinh khiếp làm càn.
Bỏ tù hành hạ, lại c̣n biệt giam.
Ông tố bị tù quá lâu.
Chúng đă tra tấn cố ghép tội ông.
Thật là bọn quỉ dă man!
Giả đ̣ Dân chủ, Toà án lập ra.
Ông Kỉm thẳng thắn nói ra.
Đă không nhận, chối tội Cộng buộc cho.
Tố thẳng bọn chúng làm càn.
Bắt ông quá lâu, giờ mới xử ông.
Như vậy chúng ghép cho ông.
Đúng là bọn quỉ đă chơi luật rừng.
Luật rừng bọn Cộng San Hô ( San Jose ).
Nằm vùng giặc Cộng cũng chơi chiêu này.
Cộng thêm tụi bám Cộng Nô.
Thổi phồng tin tức, khích động biểu t́nh.
Ghép tội Cảnh Sát San Hô.
Chơi tṛ khích động, phá thối Cộng Đồng.
Quốc gia điểm mặt tụi này.
Chúng ngo ngoe phá hăy diệt chúng ngay.
...
1. Tṛ chơi chính-trị.
Hạ-Sĩ-Nhất 06:56:52 AM, Dec 29, 2009 0 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Dân-chủ: Đúng nghĩa là những người DÂN làm chủ.
Thế nhưng; những tên ma-cô chính-trị trên toàn thế-giới đă và đang lạm-dụng quá đáng.
Ngày xưa có câu "Dân vạn-đại" cũng là mỹ-từ thôi; vạn-đại nhưng lạng-quạng là tru-di-mấy-tộc!
Nhất là cộng-sản Việt-Nam; Dân làm-chủ mà đảng th́ lănh-đạo; có cái ǵ lấn-cấn và vô-lư hơn không?
Bây giờ cộng-sản Việt-Nam đang chơi-tṛ luật-pháp!
Một băng-đảng-cướp; cướp được chính-quyền (từ của việt-cộng; nhân-dân vùng-lên cướp chính-quyền) lại chơi-luật.
Thế mà cũng có khối người bàn-tán rùm-beng.
Chưa thấu cái từ Điểm và Diện mà bày đặt chơi tṛ-chơi-chính-trị.
Chỉ có thua thôi; không có huề!
Tin Việt Nam