vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 16, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5946 ra ngày 28/11/2009:
  Tạp ghi
Đôi dòng nhìn lại 7
Quỳnh Hương
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. Xin đừng phí phạm
thuydung 04:28:46 PM, Nov 29, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Xin nhà thơ đừng phí phạm vitamin C nhìu quá. Nn đ̉ dành cho đào nhí t̉m b̉ thì hơn. Mõm cái tn trung sĩ đ̀ng hoá đó làm b̉n vin thúc quí ra ḿt. Cả trăm cả ngàn đứa đáng chửi hơn.
1. Nguyễn H Lim tự liếm C Hồ !
Dao Ma Tu 01:50:17 PM, Nov 29, 2009 0 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Mồ cha mả mẹ Cẩu Lim.
Mt C qu đ! Đin khng tự khai.
Nhạo cười Ch Sĩ họ Ng.
Đin khng ho dại suy tn Cẩu Hồ.
Cẩu Lim liếm mt ho đin.
Đồng hương của hắn chết bởi Cẩu Hồ.
Cộng Đồng nguyền rủa Cẩu Lim.
Đuổi tn Cẩu tặc Lim về Việt Nam.
Để hắn dng lưỡi liếm C.
Đồ tn cẩu chết phản quốc liếm C.
Hễ m cứ thấy Cẩu Lim.
Nhổ toẹt nước miếng vo tn cẩu tồi.
...