vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 15, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5917 ra ngày 17/10/2009:
  Tạp ghi
Chàng Từ Khi Vào Nơi Gió Cát
Kiều Mỹ Duyên
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. Kính gởi cô Kiều Mỹ Duyên
Duc Nguyen 01:42:29 PM, Nov 06, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Thưa cô,Xin viết lại e.mail: nguyenduc@96217
Rất mong cô hồi âm cho đồng hương Hóc Môn.Cám ơnNguyễn Đức
1. kính gởi cô Kiều Mỹ Duyên
Duc Nguyen 01:39:38 PM, Nov 06, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Thưa cô:Nhận mail nầy xin cô hồi âm dùm đồng hương Hóc Môn, nếu đúng.
e.mail: nguyenđuc6217@yahoo.comCám ơn,Nguyễn Đức
San Jose, CA