vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 29, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5917 ra ngày 17/10/2009:
  Tạp ghi
Chàng Từ Khi Vào Nơi Gió Cát
Kiều Mỹ Duyên
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. Knh gởi c Kiều Mỹ Duyn
Duc Nguyen 01:42:29 PM, Nov 06, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Thưa c,Xin viết lại e.mail: nguyenduc@96217
Rất mong c hồi m cho đồng hương Hc Mn.Cm ơnNguyễn Đức
1. knh gởi c Kiều Mỹ Duyn
Duc Nguyen 01:39:38 PM, Nov 06, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Thưa c:Nhận mail nầy xin c hồi m dm đồng hương Hc Mn, nếu đng.
e.mail: nguyenđuc6217@yahoo.comCm ơn,Nguyễn Đức
San Jose, CA