vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 03, 2022
Kích thước font chữ:


Số 5907 ra ngày 03/10/2009:
  Tạp ghi
Chiều dừng quân bên biên giới
Kiều Mỹ Duyên
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. Chuyện xưa và chuyện nay!
november4 06:47:09 PM, Oct 10, 2009 1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Cảm ơn Bà Duyên đă kể chuyện xưa Việt kiều được chính phủ VNCH hết ḷng bảo vệ, chẳng bù ngày nay đảng ta làm lơ hoặc cấu kết các tổ chức xuất khẩu lao động sang Cao Miên, sang Đài Loan làm nô lệ t́nh dục có cả những bé gái chỉ 7 hay 9 tuổi được các cơ quan nhân đạo quốc tế giải thoát khỏi các động măi dâm bên Cao Miên. Chẳng thấy quân dội đảng ta, hoặc các tổ chức đảng ta nói năng chi về chuyện này cả! Chẳng trách có người đánh trống lăng đ̣i kể chuyện khác đi!
1. Day-Dreamer
le thien huong 07:13:33 PM, Oct 09, 2009 -2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Bà Duyên vẫn c̣n mơ ngủ quên thời gian!
Toàn tướng tá úy, lính đâu nhỉ?
Chạy sớm chạy muộn chạy hết
Ngồi ca chuyện cũ thiệt mệt ... tuổi già
Nói chuyện khác đi ... Đủ quá đủ!