vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 04, 2022
Kích thước font chữ:


Số 5891 ra ngày 11/09/2009:
  Quan điểm
Muốn Yêu Nước Phải Có Phép?
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
17. Yêu nước..kiểu việt-cộng!
Hai Ngố 06:46:41 AM, Sep 25, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.
theo điều 4 của tờ giấy ba-xạo của tụi cộng-sản hiện nay; chỉ có tụi việt-cộng đă có "thẻ-đảng" mới có toàn-quyền yêu-nước!
.
c̣n tất-cả các thành-phân khác của xă-hội đều đứng ra xa!!!
.
ai cũng biết Việt-Nam là một nước "nhỏ" .... nếu không muốn nói là "nhược-tiểu" sợ chạm tư-ái các ngài... trí-thức..trí-ngủ..!
.
phận đă làm đày-tớ; th́ làm đày-tớ người giàu và biết nhân-nghĩa, sẽ "hơn-hẳn" làm đày-tớ người "nghèo-lại-tham và-dốt".
.
16. tŕnh-độ.....kém ... !!!!!
Hai Ngố 01:14:44 AM, Sep 22, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.
["sự đời nghĩ cũng "nực" cười;
"ao không có "cá"; sao "người" buông "câu"].
.
"sông-sâu; núi-cao".
làm-kí-ŕ....
.
khặc..khặc...khặc...
.
nụ-cuời nguyên-thuỷ.
.
15. Mèo khen mèo dài duội
phuclam 02:41:53 PM, Sep 21, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nick Hai Ngố củng như WEtminter không chịu giải thích cho phúc lâm tôi về thắc mắc tai sao hai người khác biệt mà lại có cùng một ư nghĩ thầm kín giống nhau như đúc mà lại cứ quanh co né tránh va gieo tieng ác cho phuc lam la chụp mũ. Đă vây, c̣n tự khen minh la thông minh va con kháu là Nick Hai Ngố, Nick Wetminter có thể là nhunwgx "người" có chung chánh nghĩa. Người xưa có nói : hửu ư trung xuất h́nh ư ngoại" đại khái la "nghĩ sao nói vậy" Nói có thể có nghĩa là tinh thần chinh nghĩa QG con chao dảo , có thể trắng ma cũng... >>xem toàn bộ
14. Ông phuclam ...
wetminter 02:17:15 AM, Sep 19, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tôi và Hai Ngố là hai người khác biệt, Ông Hai Ngố là đàn anh lớn tuổi hơn tôi v́ ông ấy có kinh nghiệm đă là một người lính, c̣n tôi th́ chưa đi lính bao giờ cho dù tôi rất hay ghẹo và phá ông ta trong diễn đàn như tôi hay phá mọi người :)
...
Ông HN lấy nick là Ngố nhưng ông ấy viết rất thông minh và hay chơi chữ, tôi th́ khác, v́ chữ tôi có hạn nên chỉ ghẹo bà con cho vui rồi ngồi cười mà thôi .
Hy vọng ông hết hiểu lầm .
13. Re # 12
Hai Ngố 12:50:39 AM, Sep 18, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.
phàm làm "người"; nhất là "người" đă có được "nhiều-tuổi" rồi, ít nhất cần phải biết cân-nhắc; đúng-sai-phải-quấy-trắng-đen. (khó đấy)!
.
đọc-giả và Độc-giả nó là vậy.
.
ngoan-cố là một đức-tính không phải là của "người" ....Lính-Chết!
.
tôi hy-vọng ông (có-cái-dạng) gốc liên-khu-5, nên hiểu ./. là cái ư ǵ.
./.
12. Hai chí nhớn gặp nhau
phuclam 11:12:09 AM, Sep 17, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Phúc lâm tôi tạm đông ư với Ông Hai Ngố về việc Ông cố t́nh viét sai hai chữ Hai Ngố thành Bảy Ngố. Va chinh Ông xác nhân dă trả lời ỏ ư kiên sô 5 , phải không?
Không biết Ông Hai Ngố có nhầm lẫn hay vô t́nh đă xác nhận Ông la Ông Wetminter không!? V́ ư số 5 lâ của Nick Wetminter mà của Nick name Wet thi làm sao ma Nick Hai Ngố trả lời dưoc. Xin Ong giai thich cho phuc lam rơ. Xin cam ơn .
Ông Hai Ngố noi Ông va Ông Wẻminter la hai người khac nhau thế ma hai Ông có cùng một câu hỏi Vơi Ông Củ Chuối : CU CHUOI BIET TAI SAO TOI LAY NIcK NAME LA BẨY NGỐ KHÔNG? Phuc lâm toi cho rằng chi co mọt người xu dụng 2 account moi viet ra dược y nghi giong nhau như đúc.
Nếu quả thât, ÔNg Hai Ngố và Ông Wetminter là hai ngươi khac nhau mà c̣ cùng mot suy nghĩ giông nhau th́ quả là HAI CHI NHÔN GAP NHAU!
11. Re # 8 "đúng.....sai"..
Hai Ngố 01:45:12 AM, Sep 17, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.
trong cái ư-kiến số 3 của tôi (Hai Ngố) tôi đă-cố-t́nh viết "sai" một chữ-số!
.
và "người" tôi muốn nhắn gởi tới; đă trả lời (ư số 5).
.
như vậy cũng "đủ" rồi.
.
theo tôi "đoán" người viết ư số 5 (Wetminter) đă có tŕnh-độ và có chí-khí; rất tế-nhị; Cái "màng-sương" trong đoạn cuối của ư số 5 đă nói rơ lên điều đó.
.
10. Re # 8.......phuclam!!!........Sai và ngoan-cố!
Hai Ngố 01:25:22 AM, Sep 17, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.
Chính-Nghĩa!
.
"người" đă có "Chính-Nghĩa-Quốc-Gia" thật-sự không nên học cái-thói chụp-mũ, vu-khống...v..v..
.
cần học-hỏi liên-tục, cái hay, cái dở đều học cả.
.
ông phuclam chỉ đọc một cái ư (số 5) rất ngắn; của Wetminter nhưng ông đă hiểu trật quá-xa!
.
(chữ W tôi viết hoa); có nghĩa là tôi đă "cho qua" những vụ-việc đụng-chạm (không hay) giữa tôi (Hai Ngố) và (Wetminter) trong-quá-khứ.
.
đă là con "người" th́ cũng nên biết sửa đổi theo chiều hướng tốt, khi "biết" ḿnh sai rồi; th́ ít nhất cũng nên sửa đổi, không nên ngoan-cố!
.
đó là một trong nhiều yếu-tố "ắt-có-và-đủ" để trở-thành một "người" có Chính-Nghĩa Quốc-Gia.
.
9. Ước mong chung.
phuclam 11:51:44 AM, Sep 16, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Kính các bạn,
Phuc lam nghĩ, ước mong của phuc lam có lẽ cũng la ước mong chung cua các dôc giả cua diên đan. Đó là ước mong dược nhưng độc giả co tinh thần Quốc Gia va có tinh thần xây dưng theo đường hướng của Người Viêt Tỵ Nạn CS, tham gia váo diễn đàn càng nhièu cang tôt để nói lên chinh nghĩa cua chung ta. Đồng thời phản bác lai những ư kiến những bọn ăn cơm Quốc gia thờ ma CS. Phuc lâm mong lắm thay!.
Mong co ngay dất nưóc sớm đưoc thanh binh để nhân đân VN được tụ do hanh phuc .
kính chào các bạn
8. Dúng chứ không sai
phuclam 08:02:04 PM, Sep 15, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Ông hai ngố or Ông Wetminter muon biết phuc lam tôi nhập đề đúng hay trât thi xin mời Ong vào doc bai số 3 có tên la "Kính cái củ chuối...Thân" va bai số 5 có tên là :"Thôi thi.."..trong dề tài dang thảo luận: Muón yêu nuóc phải xin phep thi sẽ rơ.
7. bằng-chứng "tay-sai ngoại bang..."
Hai Ngố 03:22:54 AM, Sep 14, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.
bằng chứng (tay-sai ngoại-bang) hiển nhiên mới nhất của tụi việt-cộng;
tờ giấy bạc $500,000.oo đồng mới nhất của việt-cộng đă có in h́nh của mao-trạch-đông.
.
xin nhắc lại; tờ bạc mới nhất của việt-cộng ($500,000.00) đă in h́nh của mao-trạch-đông!
.
6. "thôi....thôi......"
Hai Ngố 02:55:42 AM, Sep 14, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.
"thôi thôi chớ trách chi "bầy" trẻ
"để đó rồi ta sẽ liệu bồi".
.
có bao nhiêu chàng-trai nước-nam; lúc trai-trẻ đă "xếp bút nghiêng theo việc văn-vơ-song-toàn";
ôm ấp cái mộng lớn trên.
.
giờ đây chỉ c̣n đủ sức để thở dài với câu:
"lực bất ṭng tâm"
.
.
5. thôi- th́ ..
wetminter 06:31:10 PM, Sep 13, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
đừng sửa nhau-nữa .
...
"cái" "ǵ" đă qua-đi, ta-cứ "cho" qua-đi, đừng nhắc "lại" làm "ǵ"
...
(Củ Chuối biết tại sao tôi lấy nick-name Bảy Ngố không).Câu hỏi này khó hiểu "v́": Hai nicks Ngố đă giống nhau "th́" ai-c̣n hỏi tại sao làm -kí -ŕ
4. Bây giờ Cụ Hai Ngố mới chịu khai
Củ Chuối 04:27:17 PM, Sep 13, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Đánh măi Cụ mới chịu khai. Đọc những ǵ Cụ viết lắm khi tức anh ách.
Cụ làm con nghĩ lầm, con cứ tưởng liên khu 5 là chỗ ... ấy.
Bây giờ Cụ mới khai rơ là nghĩa đen là chiến khu "Nam-Ngăi-B́nh-Phú" c̣n nghĩa bóng là để gọi những người hay chụp nón cối cho người khác. Đấy cụ thấy chưa, con tập "cương ẩu" như Cụ cũng có cái lợi.
Củ Chuối con chưa từng bao giờ "bề hội đồng" Cụ mà cũng chưa cho Cụ cái đo đỏ nào. Riêng phần ḿnh ai cho "đo đỏ" th́ cứ cho nhưng khi con bị cho "10 đo đỏ" th́ con cũng la làng Cụ ạ.
3. Kính Cái "Củ-Chuối"......Thân....!
Hai Ngố 07:00:51 AM, Sep 13, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.
h́nh như Cái Củ Chuối đă biết tôi là ai rồi; mặc dù tôi đă đổi "nick name" nhiều lần! lư do: (đă được-tặng nhiều điểm-son; vu-khống để bề-hội-đồng,khoá-sổ để múa-gậy-vườn-hoang v..v....!!)
.
tôi chưa rơ Củ-Chuối có phải là 1 "người" trong cái "đám" này không?
.
Củ Chuối có biết tại sao tôi lấy nick-name "Bảy Ngố" không?
.
.
1- Củ Chuối bắt lỗi tôi không có gạch nối chữ "địch thủ"; tôi xin Củ Chuối gạch nối giùm.
2- Xin Củ Chuối giải-nghĩa chữ "cương-ẩu" và làm ơn "chứng-minh" cái câu nhập-đề "Biết tính "ông" hay cương ẩu"..... trong ư kiến số 2.
.
3- ["(Nhà cháu...chiến khu 5 "của" "ông")"].
3-1 chiến-khu 5 là chiến-khu nào và ở đâu vậy kà?
3-2 tôi chưa từng có "sở-hữu" một chiến-khu nào cả; Củ Chuối dùng chữ "của ông" làm tôi "lấn-cấn" quá!
.
.
h́nh như trong quá khứ, trong thế-giới "ảo" tôi đă từng chỉ danh ai đó đă nói "họ" dùng cách của "liên-khu-5"; ám chỉ là tụi việt-cộng "Nam-Ngăi-B́nh-Phú" hay dùng thủ-đoạn chụp-mũ; vu-khống để thủ-tiêu !!!!!
.
có c̣n thắc-mắc ǵ không hả Cái Củ-Chuối......?
..
2. Kính ông Hai Ngố bài số 1 về chữ "địch thủ" không có gạch nối
Củ Chuối 06:36:25 PM, Sep 12, 2009 1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Biết tính ông hay cương ẩu, hơi tí là nổi nóng như Trương Phi nhưng nhà cháu mạo-muội vuốt râu hùm hỏi ông là sao cái chữ địch-thủ ông lại quên "gạch-nối"?
Hay ông có ngụ ư ǵ?
(Nhà cháu hỏi thật, không đá gị lái vào chiến khu 5 của ông h́ h́)
1. "bản-chất của cộng-sản và việt-cộng..."
Hai Ngố 06:49:46 AM, Sep 12, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.
"tam-vô"..
1- không có Gia-Đ́nh.
2- không có Tôn-Giáo.
3- không có Tổ-Quốc.
.
[["sông có thể cạn; núi có thể ṃn; nhưng bản-chất của cộng sản đă; đang và sẽ không-bao-giờ thay đổi."]]
.
đừng có ḥng cộng-sản dễ-dăi cho những ai không-theo-chúng mà lănh-hoạ vào thân; có những-người và những-nhóm đă từng nhẹ-dạ nghe lời đường-mật mà-theo-chúng; kết-quả như thế nào?
.
cha; thầy; hoặc bất-cứ tổ-chức Tôn-Giáo nào trong nước được-hoạt-động "có-vẻ" b́nh-thường... >>
xem toàn bộ