vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 06, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5888 ra ngày 05/09/2009:
  Tin Việt Nam
Bắt giữ hàng loạt những người chống Trung Cộng
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
10. .Re # 9....du-kích...!!!
Hai Ngố 02:14:42 AM, Sep 17, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.
nếu phuclam là một "người" có Chính-Nghĩa-Quốc-Gia như phuclam từng "tự-nhận" th́ nên tự coi lại phuclam "sai" ở chỗ nào?
.
tôi xin đề-nghị phuclam cũng nên đọc lại chính ư của phuclam viết ra; ít nhất là một lần trước khi "gởi-bài".
.
chơi kiểu "du-kích" không hay mấy!
.
lần cuối; tôi xin nhắc phuclam: Hai-Ngố and Củ-Chuối and Wetminter.........có thể là những "người" có chung "Chính-Nghĩa".
.
chứ dứt-khoát không-phải là: Hai-Ngố or Củ-Chuối or Wetminter.........có thể là những "người" có chung "Chúnh-Nghĩa".
./.
./.
9. Đúng, chứ không hinh như
phuclam 07:11:35 PM, Sep 15, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Để biết phuc lâm nhập đề dúng hay sai , xin mời ông hai ngo or wetminter hảy vào đoc bài số 3 có tên là "Kính củ chuôi... thân" và bai số 5 có tên là : THôi thị...." trong dề tài YEU NGUOC PHAI CÓ PHEPs th́ sẽ rơ .
8. Re # 6 "h́nh như.....!!!
Hai Ngố 06:40:04 PM, Sep 15, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.
h́nh như cái khúc nhập đề của phuclam đă sai bét...
"Ông Hai Ngố và Ông Wetminter" là hai người thật ngoài đời...
.
chữ "or" và chữ "and" h́nh như là khác nghĩa...!
.
"biết th́ thưa thốt..." c̣n không biết th́i nên hỏi..
.
viết tầm-bậy-tầm-bạ; không ăn-nhậu ǵ với bài-chủ; chủ-nhà "quét" đi là mừng rồi; tại sao lại buồn?
.
7. RE: bai so 6 về ư kiến của VNNB
phuclam 03:45:35 PM, Sep 15, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Kinh Gửi VNNB, Có thể độc giả nào đó đă xử dụng 2 account.Việc xử dụng 2 account là vi phạm nôi qui của VNNB dề ra. Xử dung 2 account có nghĩa là tuy hai mà một, tuy một mà hai.
Kính tuỳ nghi.
Kính chào Đoàn Kết.
phúc lâm
6. 6. 6. Buôn năm phút
phuclam 11:57:28 AM, Sep 15, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
VNNB: Xin đừng mở 2 account, khi có 2 account VNNB bắt buộc phải delete một cái. VNNB
----------Ông Ong hai ngố or Ong Wetminter ơi!. Cái bài số 6 cua Ong gởi vào diển đàn đưọc hơn 1 ngay c̣n bai số 7 cua phuc lâm tôi chi đưọc co mọt đêm roi không biết lư do tại sao ca bai cua Ong va bai cua phuc lam khong cánh mà bay di đau mất có lẻ tại lư do kỷ thuât đó Ong ạ.
Phuc lâm báo tin dể Ông buonf 5 phút. Nhó, chỉ nên buồn 5 phút thôi Ông ạ. chờ vnnb khắc phục phần kỷ thuât thi bài cua Ong va của phuc lâm sẻ trỏ lại diên đan đrê dộc giả dọc va dánh giá cho vui.
Chàn Ong
5. RE:bai giải thích
phuclam 04:13:22 PM, Sep 13, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Ong hai ngố hỏi: co ai khác y voi phúc lâm toi ve ư 1 cua Ong hại hay khong xin giai thích dùm Ong.
Thuc tinh phúc lâm tôi khong hiểu noi dung bai viết cua Ong nen phuc lam tôi mói yeu cầu Ong giai thich cho toi hiểu. Khi Ong hai viet ma độc giả khong hiểu thi chính Ong lá nguoi phải co trách nhiệm giai thich chứ không phai nguoi khac vi đẻ nguoi khác e rằng không đúng y cua Ong lại thêm phiên ra va dau c̣n dúng câu mà Ong hai nói văn túc là ngụi nữa. THế c̣n các ư khác thi ONg hai giải thich nhu thế nào để phúc lâm tui và câc độc giả của vnnb khong c̣n thắc mắc nửa.
Kinhs chào Ông.
4. "giải..nghĩa.."
Hai Ngố 03:29:08 PM, Sep 11, 2009 -1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.
có ai hiểu khác với phuclam về ư kiến số 1 của Hai Ngố; xin làm ơn giải nghĩa giùm.
.
xin chân thành cảm ơn trước.
.
xin nhắn với phuclam:
làm-ơn hiểu cách viết của từng ngựi; v́ "văn" là người; nếu lấn cấn chưa rơ ràng th́ cũng nên hỏi; không nên học cái thói chụp-mũ; vu-khống!!!
.
một cái ư "kiến" cụt-ngủn như cái ư kiến số 1 mà c̣n muốn "hiểu-lầm" th́ hết ư rồi!!!
.
.
3. RE: "Biết thi thưa thôt......" (phần 2)
phuclam 09:33:26 PM, Sep 10, 2009 2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
I. Vi sao Ông hai ngố lại tán thành viêc nhà cầm quyên csvn bắt 2 nha báo Bút Thép va Quỳnh Như là dúng. không c̣n ǵ dể "than oán cả" xem như xử lư nôi bộ.
2.Hai nhà báo bộc lộ ḷng yêu nước của họ qua cac bài chỉ trich TQ xâm chiếm TS va HS mà Ông hai ngố cho rằng ho viết tầm bậy tầm bạ. Theo Ông, ho phải viêt như thế nao để khoi bị Ông cho la viết tầm bậy tầm bạ.
3. HS và TS là tài sản chung của Quốc Gia, không có bất cứ mọt ai có quyền trao dổi với ngoại bang. THế mà, Ông hai ngố mặc nhiên công... >>
xem toàn bộ
2. RE: "Biet thi thua thot............" ( phan 1).
phuclam 08:46:42 PM, Sep 10, 2009 2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Kinh Ong hai ngo.
Phuc lam tôi vừa dọc bai "Bắt giử hàng loạt nhưng người chống Trung quốc và bài viết của Ong hai ngố trên diễn dàn điện tử của vnnb. phuc lâm tôi nhận thấy hai nhà báo Bút Thép va Quỳnh Như có nhiều bài chỉ trích giới lănh đạo Csvn đă nhu nhươc trưoc viec TQ xâm chiếm HS va TS cua nước VN ta. Sự can đảm của các nhà báo trong nước hiên nay. truc lam tôi xin cúi đầu bái phục. Trái lai sau khi đọc bài cua Ông hai ngố, trúc lâm tôi rất đỗi ngạc nhiên va có vài thắc mắc :
(c̣n tiêp)
1. "Biết thí thưa-thốt; không-biết th́ dựa cột mà nghe...."
Hai Ngố 07:51:14 PM, Sep 07, 2009 -4 (4 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
.
làm-báo "đảng" đă không biết rơ ngọn-nguồn; không "nắm-bắt" chỉ thị "trên" mà c̣n viết-bậy viết-bạ; được bắt là may lắm rồi (coi như xử-lư-nội-bộ); than oán cái ǵ!
.
Hoàng-sa và Trường-sa h́nh như đă được bác và đảng "trao-đổi" ǵ đó với trung-quốc lâu lắm rồi mà.
C̣n tây-nguyên; trung-nguyên h́nh-như cũng có trao-đổi rồi mà; bí-mật quốc-gia mà đem ra nói, viết ầm-bà-lằng làm mất uy-tín "đảng"; không "xử-lư" tức-khắc là nhờ có công-với đảng; được khoan-hồng đó biết chưa nào?
.
lần sau nếu có viết ǵ về trung-quốc nên "lách" theo chỉ-thị "trên" nghe chửa.
.
ví dụ như tàu trung-quốc đâm ch́m tàu đấnh-cá của dân-quèn việt-nam trong hải-phận việt-nam th́ nên viết như thế này nhá:
tối hôm qua, có một chiếc "tàu-lạ" đă vô-t́nh đụng phải một chiếc tàu đánh cá việt-nam cách bờ-biển việt-nam khoảng chừng 30 đến 40 hải-lư; cơ quan chức năng đang bức-xúc khẩn-trương tiến-hành cuộc điều tra, coi có phải là tàu hải-tặc hay không.
.
viết thế may ra c̣n bị viết tiếp..
.
Tin Việt Nam