vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 28, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5824 ra ngày 06/06/2009:
  Y học thường thức
Bàn về chuyện rau quả
Nguyễn Thượng Chánh
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Dùng Chữ Cho Chính xác
Mạc PhĂ½ợng Chi20823 12:32:52 PM, Jun 07, 2009 1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Thưa ông Nguyễn Thượng Chánh,
Tôi nghĩ nếu ông viết:" V́ phải qua nhiêu công đoạn chế biến" chắc hắn hay hơn và chính xác hơn là : V́ phải qua nhiều Khâu chế biến.
Ông có nghĩ như vậy không?