vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 16, 2018
Kích thước font chữ:


Số 5805 ra ngày 09/05/2009:
  Tạp ghi
Những mảnh vụn, ngày... tháng...
Nguyễn Mạnh Trinh
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. re#1 Khá chính xác
Tam Tran21314 02:24:56 PM, May 10, 2009 1 (1 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
"Nguoi nha que" chẳng nhà quê tí nào.Ngày 30/4 là ngày quốc hận, thì "thử hận miên miên vô tuyệt kỳ" chứ sao lại nhàm chán nếu không tìm ra điồu gì mới ???????????????????????????????
Mặc dù bây giờ tham nhũng tại VN, những đơn xin sang Mỹ là là tiếng nói, là mưa gió, là sấm sét đổ lên hình tượng Mác Lenin, hai tên điên khùng nghĩ ra cái lý thuyết không tưởng công sản. Con người va muôn loài, muôn vật sinh ra phản có tham vọng tư hữu để sống còn. Mác Lê đã phản thiên nhiên thì sao tồn tại được.
1. việt cộng tuyên truyền: vừa hô hào vừa che xoá?
nguoi nha que 06:25:06 AM, May 10, 2009 2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Bài nầy nên loại bỏ. Người viết lợi dụng để tuyên truyền cho bọn cộng sản bắc việt,xin xem đoạn văn 8 và 9 của phần đầu (hô hào) và đoạn 2 gần cuối (lấp liếm che xoá tội lổi). Chỉ có thằng việt cộng muốn quên ngày 30 tháng tư v́ càng ngày bọn chúng càng bị phơi bày về cái chiến thắng bao gồm những tội ác giết người, cướp của, lật lộng, bán nước, bán trai gái, một đầu óc vô nhân đạo của một bọn vô học của chúng. ... >>xem toàn bộ