vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 25, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5775 ra ngày 28/03/2009:
  Nhỏ to tâm sự
Dina Hà
Ngọc Lan
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
3. Tôn giao và đời sống
Mai David21594 10:48:38 AM, Mar 29, 2009 2 (6 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Hầu hết các tôn giáo đều có mục đích là đem lại hạnh phúc cho con người. Nhưng cũng chính v́ mục tiêu nầy mà đôi khi tôn giáo có những giáo điều khắc khe. Thí dụ như con gái ra đường phài trùm kính mặt, người chồng hay vợ phải cùng chung tôn giáo vơi ḿnh. Những điều nầy có sự hữu ích của nó nhưng nó cũng làm nhiều cuộc sống trở nên tàn tạ mất hết ư nghĩa của cuộc sống.
--
Vấn nan giải trên vẫn tồn tại cho đến thời đại văn minh hiện nay chưa có một lối thoát. Các vị tu hành thường không có t́nh yêu lứa đôi nên không thông cảm được sự đau khổ của sự tan vở của đôi lứa, nên họ không quan tâm t́m một giải pháp để cứu rổi những linh hồn đau khổ nầy.
1. Nạn-Nhân
Lenamesse 07:27:25 PM, Mar 28, 2009 3 (5 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
1- Dina có thấu hiểu từ "Tự-Do Tín-Ngưỡng" chưa?
Có thể là: Ai cũng có quyền tự-do theo đuổi, thờ-phượng một đấng Linh-Thiêng nào đó mà cá-nhân đó đă TIN (tự-nguyện). Tuy nhiên ḿnh cũng nên tôn-trọng quyền không tin (hoặc chưa tin) vào đấng linh-thiêng của người khác. (đừng vội nghĩ vô-thần là cộng-sản nghe chửa!).
2- Dứt khoát không nên đặt điều kiện trước khi, trong khi và sau khi đă "yêu" (nếu có một hay vài điều kiện "ắt có và đủ" để được... >>
xem toàn bộ