vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 04, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5775 ra ngày 28/03/2009:
  Tin Việt Nam
5 người Việt bị bắt tại Mã Lai vì âm mưu cướp của chính người đồng hương xuất khẩu lao động
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Thành phần Bất Hăo hay có lư do....
Friendlyguy95055 05:41:34 AM, Mar 29, 2009 -2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Những thành phần bất hăo phần đông là do làm biếng đi làm + tánh t́nh hung dữ lập ra băng đăng đi cướp cũa người đi làm lương thiện. Ỡ bên Mỹ này, tôi có chứng kiến những thành phần bất hăo này phần đông là thích xe mắc tiền, thích gái đep, thích nhà cao cữa rộng như trong movie nhưng không thích đi học hoặc đi làm, làm biếng một cây, cho nên đi ăn cướp hay ăn trộm và sẵn sàng đỗ thừa này nọ đễ khơi bị người ta chê trách. Bị bắt, thă ra vẫn đi làm chuyện bậy.Đúng là lũ ăn bám và vô dụng cho xă hội. Đáng bị tiêu diệt.
Tin Việt Nam