vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 23, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5775 ra ngày 28/03/2009:
  Tin Việt Nam
Những thuyền nhân Việt cuối cùng tại Nam Dương
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Có thễ giúp đỡ được không ....
Friendlyguy95055 06:07:37 AM, Mar 29, 2009 -3 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nếu bạn hay quí vị nào biết được địa chĩ đễ giúp đỡ những người ỡ trên, xin ghi lên đây đễ tôi có thễ gỡi giúp đỡ họ (về tài chánh chứ không phăi định cư). Thanks!
Tin Việt Nam