vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 27, 2018
Kích thước font chữ:


Số 5775 ra ngày 28/03/2009:
  Truyện ngắn
Cái máy cắt cỏ khốn nạn
Trần Ngân Tiêu
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
3. tớ thấy hai lăo này ...
westminter 12:17:46 PM, Mar 31, 2009 -1 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
người kể chuyện và tên Smith nọ h́nh như hơi mát mát, đầu óc có vấn đề .
Cả hai cùng văng tục và ...cà chớn như nhau .
Nếu tớ là hàng xóm chắc phải bán nhà dọn sớm quá .
2. Tình hàng xóm và sự tự do.
Tam Tran21314 11:13:10 AM, Mar 31, 2009 -1 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Hồi còn nhỏ tôi học Luân Lý Giáo Khoa Thư có bài
Người Phu Lục Lộ mà học sinh phải biết nhớ ơn. Đó mới là tình trong xã hội, còn tình láng giềng lại còn gần gũi hơn, tình tương lân- cả trừu tượng và cụ thể - Lại cũng nên phân biệt cái chung với cái riêng - Cái chung là tình lân lý ra vào, tình xã hội, cái riêng là chuyện đời tư người khác.
Cũng như ý nghĩa chữ tự do, tuy là tự do, nhưng cũng phải tôn trọng tự do của người khác. Không thể mang tượng giáo chủ tôn giáo này vào đền đài,nhà thờ, chùa chiền tôn giáo khác mà triển lãm trưng bày được.
Bài của nhà văn Trần Ngân Tiêu hay quá.
1. A little idea ......
Friendlyguy95055 03:54:55 AM, Mar 31, 2009 1 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Câu truyện nay có vẽ hơi...dỡ v́ không make sense. Mr. Smith nào đó, nếu có, th́ không phăi là kỳ thị với author, nhưng hắn chĩ không thích chuyện ṭ ṃ, xoi mói cũa tác giă vào công chuyên cũa hắn mà thôi.Tác giă tự biết là hắn hate tác giă nhưng vẫn chen vào chuyện cũa hắn th́ thật sự là không nên.Nếu gặp tôi th́ có lẽ Mr. Smith này sẽ không bao giờ nhận được lời hello cũa tôi và sẽ không bao giờ có câu truyện cũa hắn được đăng ỡ đây v́ hắn không đáng đễ tôi phăi suy nghĩ đến và t́m cách làm cho hắn vừa ḷng như tác giă ỡ đây.