vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 02, 2022
Kích thước font chữ:


Số 5775 ra ngày 28/03/2009:
  Truyện ngắn
Cái máy cắt cỏ khốn nạn
Trần Ngân Tiêu
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
3. tớ thấy hai lo ny ...
westminter 12:17:46 PM, Mar 31, 2009 -1 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
người kể chuyện v tn Smith nọ hnh như hơi mt mt, đầu c c vấn đề .
Cả hai cng văng tục v ...c chớn như nhau .
Nếu tớ l hng xm chắc phải bn nh dọn sớm qu .
2. Tình hàng xóm và sự tự do.
Tam Tran21314 11:13:10 AM, Mar 31, 2009 -1 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
H̀i còn nhỏ ti học Lun Lý Giáo Khoa Thư có bài
Người Phu Lục Ḷ mà học sinh phải bít nhớ ơn. Đó mới là tình trong xã ḥi, còn tình láng gìng lại còn g̀n gũi hơn, tình tương ln- cả trừu tượng và cụ th̉ - Lại cũng nn phn bịt cái chung với cái ring - Cái chung là tình ln lý ra vào, tình xã ḥi, cái ring là chuỵn đời tư người khác.
Cũng như ý nghĩa chữ tự do, tuy là tự do, nhưng cũng phải tn trọng tự do của người khác. Khng th̉ mang tượng giáo chủ tn giáo này vào đ̀n đài,nhà thờ, chùa chìn tn giáo khác mà trỉn lãm trưng bày được.
Bài của nhà văn Tr̀n Ngn Tiu hay quá.
1. A little idea ......
Friendlyguy95055 03:54:55 AM, Mar 31, 2009 1 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Cu truyện nay c vẽ hơi...dỡ v khng make sense. Mr. Smith no đ, nếu c, th khng phi l kỳ thị với author, nhưng hắn chĩ khng thch chuyện t m, xoi mi cũa tc gi vo cng chuyn cũa hắn m thi.Tc gi tự biết l hắn hate tc gi nhưng vẫn chen vo chuyện cũa hắn th thật sự l khng nn.Nếu gặp ti th c lẽ Mr. Smith ny sẽ khng bao giờ nhận được lời hello cũa ti v sẽ khng bao giờ c cu truyện cũa hắn được đăng ỡ đy v hắn khng đng đễ ti phi suy nghĩ đến v tm cch lm cho hắn vừa lng như tc gi ỡ đy.