vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 29, 2022
Kích thước font chữ:


Sớ 5765 ra ngày 14/03/2009:
  Truyện ngắn
MÙA XUÂN TRÊN ĐỈNH LÂM VIÊN
Phạm Đình Thừa
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Dalat
vietthinguyen 10:00:41 PM, Mar 31, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Thưa bạn,
Bạn ở Lm-Vin Dalat, hy viết thm t nữa về cc thăng cảnh ở Dalat cho người đọc thươngthức đi, Tiểu muội đang viết một tiểu thuyết về Dalat khoảng năm 1960-62 m c rất t chi tiết, nếu qy bạn c th giỡ hy "cho biết thm" nhiều nhiều về Dalat để "muội" thưởng lm với .
Trn trọng cm ơn rất nhiều
Knh thư
Việt Thị Nguyễn Dalat 1960-1962