vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 06, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5764 ra ngày 13/03/2009:
  Tin Hoa Kỳ
Sắp có phán quyết về vụ án 'Bé Hitler' ở New Jersey
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Bài này là một bài học cho nhiều người.
Lenameese 03:10:07 PM, Mar 14, 2009 3 (5 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Đây là một bài học về sự Tự-Do.
Đồng ư Hoa Kỳ là một xứ sở Tự-Do. Nhưng không phải ỷ vào Tự-Do, hoặc lợi dụng Tự-Do để muốn làm ǵ th́ làm; muốn nói ǵ th́ nói. Hoặc giả muốn tuyên truyền cho kẻ thù th́ tuyên truyền; đó không phải là Tự-Do. Mà là làm tay sai!
Phải hoàn toàn hiểu cho thật rơ cái Tự-Do cao đẹp của xứ sở này mới là hay.
Tin Hoa Kỳ