vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 19, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5746 ra ngày 14/02/2009:
  Tạp ghi
Hey! Brian Đoàn!
Huy Phương
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
2. Mẹ kiếp - Ai cũng SĨ cả
Vu Duc21545 09:16:29 AM, Feb 15, 2009 2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Cứ như ci nhn & qua lời tuyn bố xanh rờn của tn Brian Don ny th giờ đy ai ai cũng l SĨ cả, từ li sĩ do răng lợi khng mọc thẳng hng ngay lối cũng được phong l sĩ, cn viết dăm bi đăng trn VNNB cũng được gọi l "Viết sĩ", cn chỉ ngồi đọc cho điểm xanh điểm đỏ cũng được gọi l "Đọc sĩ", i thi đủ thứ SĨ, chẳng hạn như cha nội cao đao Mike cũng được phong tước l "CAO SĨ", cao ở đy l cao đao (count down) chứ khng phải do thước tấc dng dấp cao đu, ni trước cho cha nội đ đừng c mừng
.
Ồ cn 1 thứ SĨ nữa qun ni đến l CHỌT SĨ, l nh em đấy ! Hehehehe Thi dọt cho lẹ chứ khng lo Mike "onh sĩ" đến l mệt
.
K tn Chọt Sĩ
vhd