vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 02, 2022
Kích thước font chữ:


Số 5736 ra ngày 31/01/2009:
  Bạn đọc viết
Chúc Tết và sự nói láo của bà Madison
Đặng Thiên Sơn
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. recall madison yes-yes
viet linhch 05:51:28 PM, Feb 05, 2009 2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Việc g đến sẽ đến.Dừng tưởng:
Trong tay đ sẵn đồng tiền,
Dẫu lng đổi trắng thay đen kh g,
Kho l mặt dạn my dầyKiếp ngừoi đ đến thế ny th thi.........
Đem người đẩy xuống giếng khơi,
Ni rồi,rồi lại ăn lời được ngay. (kiều)
"Lo xược l con đường ngắn nhất đi đến ci hố cuối đường." (Amyot)
Đi lời nhắn nhủ phe Ma.
Con lừa,cha bịp ha ra "Ao vi"
Lnh Chiến.