vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
June 20, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5736 ra ngày 31/01/2009:
  Tạp ghi
Đầu xuân lại bàn chuyện dịch thơ
Mặc Giao
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
4. Dịch ngược dịch xuôi
TúNạc21975 12:33:46 AM, Feb 02, 2009 2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Trong làng thơ, ngoài việc xướng hoạ với nhau, các cụ còn cái thú dịch ngược dịch xuôi thơ của nhau. Sau đây là một thí dụ :Bài Dạ Cảm của GS Nguyễn Sĩ Tế :Thành phố chìm sâu trong giấc ngủ
Trả về hư ảo chuyện bon chen
Ngó nghiêng khung cửa trời vô định
Có kẻ ngừng tay viết dưới đèn.Bài dịch ra hán văn của Thi sĩ Cao Tiêu :Phố thị thâm trầm nhập dạ niên
Ảo hư bôn tẩu sự hoàn nguyên
Trắc khán vô định thiên song ngoại
Hữu cá nhân đình bút đăng biên.Trich trong "Cao Tiêu Thi Tuyển"
Tú Nạc
3. Dịch la` phản
TúNạc21975 09:34:48 PM, Feb 01, 2009 2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Dịch là phản, traduire c'est trahir. Nhưng dịch thoát mới là tài tình. Có những thi sĩ, dịch giả
vừa sáng tác bằng ngoại ngữ, Nho, Pháp, Anh lại vừa dịch ra tiếng Việt, như thế tức là sáng tác hai lần.
Vui chuyện ngày xuân, tôi xin chép dẫn hầu quý vị vài bài thơ của Thi sĩ lão thành Cao Tiêu sau đây :
Xuân T́nhOanh đề xuân ư náo
Xuân t́nh hỉ thượng mi
Uyên ương xuân nhập mộng
Thục nữ đáo xuân th́.
Dịch
Xuân... >>
xem toàn bộ
2. To: Thinhker regarding poems.
Hoang Le 09:41:29 AM, Feb 01, 2009 3 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tôi rất khâm phục và thưởng thức thơ của bạn, những bài thơ của bạn chắc chắn đă được các độc giả ham mộ dân chủ và danh dự hưởng ứng,cứ mỗi lần thấy tác giả Thinker là tôi cho 1 điểm xanh. Nhưng theo dỏi có một vài bài gần đây có lẻ v́ hơi lời thơ hơi nặng nên bị diềm.
Nhưng mong rằng việc này không làm Thinker nản chí, mong Thinker adjust một ít để những bài thơ giá trị c̣n tồn tại để độc giả cùng thưởng thức trước ngày 3/3. Kính mong Thinker tiếp tục sáng tác.
Kính.