vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 28, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5734 ra ngày 24/01/2009:
  Biên khảo
Sự Hình Thành Hệ Thống Lưỡng Đảng Ở Mỹ.
VNNB
Kích thước font chữ:
Hình ảnh
Bấm vào hình
để phóng to
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
3. Tôi thật không hiểu
Hoang Ha 04:31:05 PM, Jan 29, 2009 -2 (5 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Có những người dùng những ngôn ngữ nặng nề quá đáng chỉ để xúc phạm người khác. Chúng ta không thể hành xử văn minh hơn sao?
1. Những khác biệt làm phong phú hoá nước Mỹ
Hoang Ha 04:25:54 PM, Jan 28, 2009 0 (8 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Hamilton và Jefferson khác biệt nhau, có nhiều ư kiến đối lập và trái ngược nhưng vẫn đóng góp cho nền dân chủ nước Mỹ.
Sự khác biệt chỉ khiến chúng ta đa dạng hoá thành phần và đa dạng hoá ư kiến. Những ư kiến cho dù khác biệt nhau cũng nên được tôn trọng.
Chúng ta nên học hỏi sự khác biệt này.