vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 14, 2019
Kích thước font chữ:


Số 5734 ra ngày 24/01/2009:
  Tạp ghi
Vua Duy Tân với mối tình dang dở.
VNNB
Kích thước font chữ:
Hình ảnh
Bấm vào hình
để phóng to
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Thời Pháp có 1 thầy dạy học, cho học tṛ
chinam 02:21:25 PM, Jan 31, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
tiêu tiểu vào thùng, tối đem đi chôn,
nghe nói Pháp bắt đào lên kiểm tra,
không biết chuyện này có không? Nếu
có th́ đúng là những nhà cách mạng
An Nam ta lúc xưa thông minh đáng sợ
:-)