vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 31, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5734 ra ngày 24/01/2009:
  Tin quốc tế
Một cựu tù nhân Gitmo hiện là thành viên cao cấp Al Qaeda
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Đóng cửa Gitmo một năm hay một ngày
HaiBaTrungTrieu 09:26:12 PM, Jan 31, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
đều là hành vi THẢ CỌP VỀ RỪNG. Rồi đây bẵng đi một thời gian ngắn tưởng chừng yên ắng, nhưng không đâu, nó sẽ dấy lên bởi những con cọp con hung hăng dữ tợn hơn những con cọp cái đẻ ra chúng nữa...Chưa tính tới tiện dịp cho Con Khủng Long già Fidel Castro gần xuống lỗ nhưng đít vẫn c̣n cay muốn ngó ngoáy đ̣i đất mà không ǵ làm bảo chứng. Thế mới biết bản sắc cá tính độc đáo của bọn Khủng Bố và Cộng Sản Quốc Tế có cùng một cái khác người b́nh thường (sống Nhân Bản Nhân tính) đó là sự cực đoan, ĺ lợm và máu lạnh...
Tin quốc tế