vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 29, 2022
Kích thước font chữ:


Số 5734 ra ngày 24/01/2009:
  Truyện ngắn
Bài ca của người du tử
Đoàn Dự
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Cám Ơn Ông Đoàn Dự
Nha Que8433 10:49:13 PM, Jan 29, 2009Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tôi rất thích đọc các truyện ngắn của hai tác giả Phan và Đoàn Dự. Mỗi nguời có một bút pháp khác nhau; nhưng đều gặp nhau ở một điểm là có nhiều chi tiết trong truyện chính xác ngoài đời đến mức người đọc (như tôi) cứ tự hỏi có phải tác giả kể chuyện thật về cuộc đời của ḿnh không!Xin cám ơn tác giả Đoàn Dự một lần nữa về một truyện ngắn sẽ lưu lại trong tôi lâu dài.