vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 22, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5729 ra ngày 17/01/2009:
  Biên khảo
Sự Phản Bội Đáng Nguyền Rủa.
VNNB
Kích thước font chữ:
Hình ảnh
Bấm vào hình
để phóng to
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
8.
ng.xuan 07:40:38 PM, Jan 21, 2009 1 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Người ta cho biết nhóm trẻ này là con cháu các vị quan cấp tá của QLVNCH.Như vậy sự phản bội của họ có một phần nào trách nhiệm của cha mẹ ho và của cả chúng ta,đả bỏ mặc chúng,không dạy dổ,không hướng dẩn con em một cách chu đáo? Hay nói đúng hơn,họ được thừa hương một nền gíáo dục tự do cho nên có suy nghỉ tự do,khác chúng ta? Hay họ muôn làm nổi...quên mất nhửng năm tháng sống trong chế độ CS,quên mất cha trong tù,mẹ vất vả nuốt nươc... >>xem toàn bộ
7. nhũng ngụi trẻ này quá out of touch vói cộng đồng
danchu10021581 08:59:38 PM, Jan 20, 2009 8 (8 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Theo tôi biết nhũng ngụi trẻ này either rất là ignorance hay extreme -----về chế độ cộng sản và nhũng chuyện của đảng đang muốn làm ỏ hải ngoai.......Ngụi currator c̣n defend cho VAALA.... là cộng đồng có narrow view ....là chúng ta không thể coi nhũng nghệ thuật này chỉ v́ 1 cái view khác...
Rơ ràng nhũng ngụi trẻ này thật là out of touch vói cộng đồng và sụ hiểu biết của họ c̣n quá nông cạn đối vói nhũng ǵ liên hệ vói cộng sản hay sụ tuyên truyền của đảng ....Và họ tiếp tục buóng ....vẫn theo cái ư tuỏng của họ về nghệ thuật và chiến tranh ỏ VN . Vẫn nghĩ cho họ là đúng c̣n ngụi chống là sai ..... Trách nhiệm để re-educate nhũng ngụi này phải nḥ về Ba Me của họ ....Hay là cho họ đi cải tạo vói cộng sản VN, để rồi họ mói hiểu rỏ tại sao chúng ta làm nhũng chuyện này...và tại sao chúng ta chống nhũng nghệ thuật rẻ tiền và không có ư nghĩ này....
6. Đồng ư với bạn Micheal Trần về vụ VA ALA
Nhan_ Qua Phu21293 07:55:16 PM, Jan 20, 2009 6 (6 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tui không sống ở miền Nam, nhưng v́ cùng một tiểu bang, cùng một đường hướng không thể chấp nhận chế độ cs khát máu đồng chủng của cxvn. Chúng ta đă ra đi, trong cuộc sôốg của chúng ta có đầy đủ những nhu cầu của cuộc sống để con người được thể hiên những quyền hạn của con người đúng nghĩa.Chúng ta đă làm nhiều thứ để hai chữ tên Việt Nam được rạng danh trong các quốc gia mà chúng ta đang sanh sống. Số đông trong... >>xem toàn bộ
5. Gởi nhóm tổ chức triển lăm VAALA đồng hương
Ti Le908 07:33:23 AM, Jan 20, 2009 8 (8 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Cái nhóm tổ chức này cũng có 1 số bằng cấp nào đó , Tuy nhiên lại chỉ là bọn trí thức nhưng không ư thức . Đến giờ này chính bọn cầm quyền bắc Việt chúng cũng đă thấy chủ nghĩa Cộng sản lỗi thời , vậy mà bọn này c̣n cố t́nh vực dậy cái đống hổ lốn đó . Chúng làm như vậy v́ cái ǵ ? Nếu v́ $$ th́ đúng là bọn ăn cám v́ không biết đồng $ nào là sạch , dơ . Nếu chúng làm v́ đầu óc có vấn đề không được b́nh thường th́ cha mẹ chúng... >>xem toàn bộ
3. ước ǵ
xitrumsj 11:58:48 PM, Jan 19, 2009 3 (5 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Thật đáng buồn khi vẫn c̣n nhửng thế trẻ như vậy lại quên cuội nguồn v́ sao chúng được hưởng thụ nhửng thứ tự do như hôm nay, ước ǵ chúng không ở lại ngay tại đây hôm nay mà lại ở với chế độ XHCN ưu việt để họ biết thế nào là 2 chử TỰ DO và ước ǵ nhửng ǵ họ phát biểu hôm nay với ư nghỉa ngược lại ở cái nước XHCNVN v..v.. th́ hay biết mấy, chẳng hạn như trâm lê nói CS đang trên đà xuống dốc, thiếu cởi mở... >>xem toàn bộ
2. These people display Red T Shirt/yellow star
Quan1975 08:23:08 PM, Jan 19, 2009 5 (5 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
We totally agree with this article about some Academic Vietnamese collge instructors.They have not had the lessons of many ordinary Vietnamese people who fled away from Vietnam by Boats or by foot. The VC always try to test Vietnamese who are living in USA to find out if we forgotten the hardship, the terror created by them.
Do they know why most of these Vietnamese are ordinary citizen had to get out our country?
They fear for their lives under Communist party government.
Many Vietnamese have become poorer after 1975!!!!
1. Brian Đoàn, Madison Huỳnh Châu những con kư sinh trùng dơ bẩn!
Michael Tran22034 01:10:01 PM, Jan 19, 2009 20 (20 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nói là nhóm người trẻ chứ có trẻ trung ǵ đâu già háp hết rồi! Nh́n mặt tên cái bang cầm cờ máu khiêu khích đồng bào tỵ nạn cộng sản xem đầu nó như con chó xù mặt th́ già như trái chuối chát cái thứ nầy nó ăn cơm chúa phải múa tối ngày dân cái bang của xứ tự do đi làm việc cho hang Pắc Pó có mặt tên nào ra hồn đâu! Có thứ con như vậy là đội quần mà đi có dám ngẩn mặt lên nh́n bà con l7ối xóm đâu. Cha mẹ chúng hy sinh cả sinh mạng đem nó qua đây nuôi cho thành h́nh hài của một... >>xem toàn bộ