vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 25, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5729 ra ngày 17/01/2009:
  Tin Hoa Kỳ
Hoa Kỳ-Do Thái đồng ý ngăn chận việc vận chuyển vũ khí tại dải Gaza
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. ...ăn cướp ....
bagàng 01:45:45 PM, Jan 19, 2009 -6 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Đúng là quân ăn cướp ...nhà của người ta tự nhiên xong vào kiểm soát ....biên giới của Gaza nối liền với Ai Cập ....nêú Mỷ muốn kư th́ phải kư với Ai cập ....tại sao lại kư với Israel .
Chuyện làm ruồi bu của bà Rize đả để một lổ hỏng lớn ...nên Âu châu đồng thanh nhất trí với bà Rize ....nhưng họ sẻ đ̣i hỏi thêm là phải kiểm soát khí giới của Mỷ viện rợ vào Israel ...như vậy mới công b́nh ....OK ?
Tin Hoa Kỳ