vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 07, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5724 ra ngày 10/01/2009:
  Tin Hoa Kỳ
Lệnh cấm binh sĩ Hoa Kỳ ở Iraq uống bia được hủy bỏ vì Super Bowl
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. ......cực đoan ....
bagàng 11:46:22 AM, Jan 10, 2009 -6 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Cấm xử dụng đồ độc hại th́ bảo là cưc đoan ....vậy chứ các quốc gia cấm uống rượu lái xe hay ở Pháp cấm uống rượu tại các nơi cộng cộng th́ coi là cực đoan không .....trước đây tại Mỷ củng có luật cấm bán và uống rượu ...như vậy chắc chánh quyên của mỷ lúc bấy giớ là cực đoan!!????
Tin Hoa Kỳ