vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 05, 2022
Kích thước font chữ:


Số 5706 ra ngày 13/12/2008:
  Bình luận
Tội rao hàng
Nguyễn Đạt Thịnh
Kích thước font chữ:
Hình ảnh
Bấm vào hình
để phóng to
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
10. re #9 , I feel sorry for the frog
daktran 11:02:44 PM, Dec 16, 2008 2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
http://vdict.com/arrest,1,0,0.html
Ếch lại kêu v́ mấy ngày nay mưa quá . Đi học ESL đi ông bạn ạ . Nếu được th́ học lên luôn College để hiểu biết chút đỉnh về Law system ở Mỹ .
8. Đính chính #1
daktran 06:20:36 PM, Dec 16, 2008 2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Daktran xin tự đính chính bài post #1 . Nếu không phân về cấp bậc , Tiểu bang - Thành phố , th́ ông thống đốc không đáng làm sư phụ madison . Ngược lại nếu so sánh về mức độ ĺ lượm và ăn nói vun vít th́ madison đáng mặt làm ........sư mẫu của ông thống đốc . V́ ông thống đốc nói bậy nhưng nói lén mà bị FBI thâu băng , trong khi madison nói bậy, nói dóc , nói láo , nói hổn xược ở mọi nơi , trước cơ quan truyền thông cũng như trước cử tri .......
Đáng lắm thay Sư mẫu
7. Re: #5 goldsmith -title daktran
daktran 11:16:00 AM, Dec 16, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tôi vừa mới buộc ḷng cho 1 điểm xanh bài viết của ông bởi v́ tôi muốn nó tồn tại để người khác vào thấy được cái sự hồ đồ , ngu dại của ông .
Trước hết tôi cũng xin cám ơn "HaibaTrungTrieu " đă đính chính giùm ( #6 )và cũng xin bổ xung thêm rằng ông thống đốc được tại ngoại sau ṭa sơ thẩm mà không có tiền bail v́ ông vẫn là thống đốc và chưa bị kết tội ( luật pháp định rơ rằng bị bắt là chưa có tội , và tội được thành lập... >>
xem toàn bộ
6. trả lời goldsmith1224 # 5
HaiBaTrungTrieu 11:20:46 PM, Dec 15, 2008 2 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Lệnh bắt giam T. Đốc Bang Illinois Rod Blagojevich là đúng bạn goldsmith ạ. Nhưng sở dĩ c̣n được tại ngoại v́ Ông ta đóng tiền Bail.
1. Sư phụ của madison
daktran 07:29:25 AM, Dec 15, 2008 5 (9 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Khi FBI đă vào cuộc và biện lư đă quyết định truy tố , đồng thời ra lệnh bắt giam th́ họ đă nắm gần như hơn 80% chứng cứ . Thống đốc nầy đáng mặt làm sư phụ của madison , cố ngồi lỳ chịu đấm ăn xôi cho tới ngày bị đạp xuống