vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 16, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5701 ra ngày 06/12/2008:
  Tin địa phương
CHÍNH TRỊ HAY PHI CHÍNH TRỊ
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Madison l đầu mối hại người Việt tỵ nạn CSVN!
Michael Tran22034 01:33:11 AM, Dec 09, 2008 1 (5 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Madison l một nghị viện Việt Nam đầu tin v cũng l người Việt Nam đầu tin lm nhục người Việt Nam! Madison l kẻ hại tiếp trẽ haỉ ngoại người tỵ nạn CSVN bị b chơi tơi bời hoa l kể từ đm 20 thng 11 năm 2007 ai cũng lo Việt gian CS gi vo lm việc ho quỷ đỏ như b Madison nghị lưu manh qu cở thợ mộc! Amen...M Phật...đi về vườn đuổi g đi m!
Tin địa phương