vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 28, 2020
Kích thước font chữ:


Số 5701 ra ngày 06/12/2008:
  Tin Việt Nam
Nhiều thanh thiếu niên rũ nhau phê hít keo
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. BaGng ơi!
pham thi hao2899 09:26:10 AM, Dec 07, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Mau mau chạy về cứu nguy dn tộc!
Thanh thiếu nin l rường cột của Quốc gia, m nỡ nhẫn tm dửng dưng nhn chng sống như vầy hay sao?
Cn ở đ m lải nhải ni nhăng ni nht giống thằng đin lm g! Phải c phản ứng đối ph với việc nầy đi chớ! Đừng lo chuyện thin hạ khi chuyện mnh cn bầy hầy ra đ. Chạy về mau đi!!!
Tin Việt Nam