vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 27, 2022
Kích thước font chữ:


Số 5693 ra ngày 25/11/2008:
  Tin quốc tế
Người giàu nhất Trung Cộng biến mất trong cuộc điều tra
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
3. Bờm không chết cha mày đi???
baghera21578 08:47:48 PM, Nov 25, 2008 0 (4 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Chưa thấy thằng nào vô duyên như thằng này, chủ đê nào cũng nhào vô bênh vực Madison của nó, muốn th́ về nhà Madison mà bưng bô, đùng vào đây phá thối.
1. Tui Ti phu Tau lo tien ti dola vi My choi kinh te.
ConChauDongDoiAnhHung16918 04:47:56 PM, Nov 25, 2008 0 (2 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tui ti phu Tau lo tien ti dola vi My choi kinh te....................................................................................................
Tin quốc tế