vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 12, 2022
Kích thước font chữ:


Số 5687 ra ngày 15/11/2008:
  Tin Việt Nam
Thánh Lễ Giỗ tưởng nhớ một Nguời Tù
VNNB
Kích thước font chữ:
Hình ảnh
Bấm vào hình
để phóng to
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
5. Bờm nói rất đúng!
pham thi hao2899 08:19:52 AM, Nov 20, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Đức Cố Hồng Y đă hết ḷng cầu nguyện cho những người Cộng Sản. Cầu nguyện cho họ bớt làm điều tội lỗi để con cháu họ bớt phải trả nợ giùm cho cha mẹ. Chứ những thanh thiếu niên con cháu cán bộ ăn tiền của dân, để con cháu phải tháo phanh xe đâm đầu vô xe vận tải chết th́ thật là bất công cho chúng quá! Cha mẹ ăn mặn bắt con cháu đổ vỏ!
C̣n phải đổ vỏ dài dài! Tội nghiệp quá!!!!
4. Sống theo lỏi dậy của đạo
danchu10021581 08:41:02 PM, Nov 19, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tôi cầu nguyện cho tất cả mọi nguỏi nhất là cộng sản ,cùng ngụi không có luỏng tâm nhủ Madison , cùng ngụi nhủ bạn nũa ,nên bạn không cần phải nhắc . V́ nhắc củng là thùa . Nếu Madison làm chuyện tốt đẹp cho cộng đồng th́ đâu cần mọi ngụi chạy bôn ba v́ nhủng chuyện mệt mỏi ....Đâu ai muốn đẹm sủ mệt nhọc vào thân ...
Tôi và nhủng nguỏi muốn recall Madison v́ cô ta la nguỏi nghi viên gian trá mủu mô chỉ làm cho nhủng business men chủ không đại diện cho củ tri ....Nếu nói phúc âm vói tôi thi tôi củng nên cho bạn hay . Đạo Thiên Chúa có dậy, nếu thấy cây nho mà không sinh ra quả trái, th́ tốt hỏn hết con nên chặt nó đi ....Câu nguyện cho bạn đuọc bằng an trong tâm hồn , v́ bạn có quá nhiêu hatred đố vói nhủng nguỏi trong cộng đồng .
2. Đúc Cố Hồng Y yêu quí
danchu10021581 11:53:22 AM, Nov 17, 2008 3 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tôi đả đuọc vinh dủ gặp Đúc Cố Hỗng Y Thuận bên Rome . Ngài là 1 ngụi rất khiêm ngụng và có ḷng bao la . Khi nói tói cộng sản ngài luôn nói chúng ta hảy cầu nguyện cho họ , trong ḷng ngài không bao giỏ có sủ ghét đối vói nhủng ngụi nhốt ngài trong tù ... Chủa có vị tu sỉ nào mà tôi kính phục nhủ ngài . Ngài chấp nhận nhũng sủ khó mà Chúa giao cho ngài và luôn cầu nguyện cho kẻ ác nhủ khi Chúa cầu nguyện cho kẻ đóng dinh Chúa .
1. Đức Cố Hồng Y và ông áo đỏ.
Mike Nguyen21736 07:10:02 AM, Nov 17, 2008 4 (4 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Nh́n những vật dụng đon sơ của Đức Cố Hồng Y và Tù Nhân Nguyễn Văn Thuận ḷng ai cũng xúc động...Cuộc đời của Ngài là những chuổi ngày đấu tranh quyết liệt với việt gian cộng sản...Tôi có đọc trong quyển "Tôi phải sống" của Linh Mục Nguyện Hữu Lễ tả đoạn gặp Đức cố Hồng y tại Hà Nội,nay nh́n được h́nh ảnh chăn giường,bàn làm việc và...Đôi guốc gỗ quai "lốp xe" của Ngài...Tôi tưởng tượng được h́nh ảnh mà Linh Mục Lễ diển tă trong sách,ḷng càng thêm kính phục Đức Cố Hồng Y con của Mẹ VN áo vàng bị việt cộng đày đọa.Ông áo đỏ PMM nên "Hăy theo thầy"...Người Việt Nam trong,ngoài nước đang hiệp thông với Thái Hà và Đức Tổng Giám mục..Có ai thấy ông áo đỏ "có mặt kín đáo" ở đâu không vậy cà ?
Tin Việt Nam