vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 05, 2021
Kích thước font chữ:


Số 5687 ra ngày 15/11/2008:
  Linh tinh
Làm thế nào để khỏi già ?
VNNB
Kích thước font chữ:
Hình ảnh
Bấm vào hình
để phóng to
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
4. Nói đề tài bài viết đi đừng nói đề khác về con Ma nữa !
Michael Tran22034 10:05:44 AM, Nov 18, 2008 -1 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Đang nói chuyện sức khoẽ làm sao đừng ǵa tự nhiên thằng bờm trời đánh nào vô đề bà Ma giáo nghị nói láo như máy nó lạc đề tài hết trơn hết trọi rồi. Thằng bờm nầy chắc là mê con ma giáo Ma dữ lắm cho nên lúc nào cũng nhắc con Ma trơ nầy hoài cái con Ma đầu óc nó là quỷ đỏ bị mua chuộc từ khuya mà dân SJ hai mắt giận nhau mới bầu cho nó! Chứ nếu là người nh́n xa th́ biết Ma nầy là người của quỷ đỏ! Ngày biễu dương cờ vàng nó đă chống đối rồi, vậy mà hai mắt cứ giận nhau bầu cho Ma, tui chán như ăn chè đậu cách đêm nó rửa thúi hoắc! Chán quá nói đề tài bài viết đi, lạc mẹ nó đề hết rồi!