vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 05, 2022
Kích thước font chữ:


Số 5687 ra ngày 15/11/2008:
  Tin Việt Nam
CHÍNH QUYỀN TẤN CÔNG NHÀ THỜ THÁI HÀ
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
6. Đă nghe được
pham thi hao2899 08:53:35 AM, Nov 19, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Con Đường Cái Quan rồi, cám ơn lắm lắm, nhưng bây giờ tôi lại thèm nghe Mẹ Việt Nam nữa cơ!
C̣n cái website Gianghovuon đă cho th́ cũng không nghe nhạc được, có lẽ v́ ḿnh không ghi danh xin làm medlem?
Nhưng không có chỗ nào cho ḿnh đăng nhập th́ biết phải làm sao?
4. Gianghovuon ơi hỡi!!!
pham thi hao2899 05:27:57 AM, Nov 18, 2008Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tôi đă vô trang web mà Gianghovuon đă cho, nhưng chỉ đọc được lời bài hát mà không nghe được nhạc mặ dù đă làm mọi thứ mà họ yêu cầu.
Nhưng mà chỉ có nhửng bản nhạc có đánh icon th́ mới có nhạc, bản con đ̣ đưa xác không có cái icon đó. Tôi đă thử nghe một vài bản có dấu icon nhưng vẫn không nghe được!!!
Trong đó có bản Con Đường Cái Quan mà tôi thấy th́ sáng mắt lên liền, nhưng cũng không nghe được nhạc! Buồn năm phút.
Khi nào rảnh th́ Gianghovuon thử vô đó coi sao?
2. Cô đơn!
pham thi hao2899 04:05:56 PM, Nov 17, 2008 -1 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Thật là tội nghiệp cho giáo dân Thái Hà quá!
Ṭa thánh Vatican tại sao lại êm ru, không lên tiếng binh vực cho họ?
1. Cám ơn bọn côn đồ đă hâm nóng lại t́nh h́nh Thái Hà.
Mike Nguyen21736 04:07:24 AM, Nov 16, 2008 -3 (5 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
T́nh h́nh Giáo Xứ Thái Hà gần như bị lăng quên v́ các biến cố : ba rắc Obama làm TT Mỹ và Tim rờ bô móc túi,dẹp cờ của Đồng Hương.
Nhờ bọn côn đồ tấn công,Thái Hà lại được lên trang chính các báo Hăi Ngoại...Again.
Bọn hèn hạ việt cộng đúng là ngu,giả dạng côn đồ giáo dân đă nhẳn mặt thế mà lại cũng cứ bổn cũ soạn lại.
Đồng Hương nên cảnh giác việt cộng cho người ra hăi ngoại hợp tác với việt gian lũng đoạn,chia rẽ Cộng Đồng...gián đoạn tinh thần hiệp thông của chúng ta với giáo xứ Thái Hà.
Tin Việt Nam