vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 19, 2022
Kích thước font chữ:


Số 5687 ra ngày 15/11/2008:
  Linh tinh
Góp ý: Về chuyện giúp đỡ thiện nguyện
VNNB
Kích thước font chữ:
Hình ảnh
Bấm vào hình
để phóng to
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
3. Cờ vàng không phải riêng tư, tại sao tùy tiện như là tiền dư?
thinker 11:08:00 AM, Nov 18, 2008 -2 (6 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
tiền bạc là của riêng tư, cho ai tùy hỷ, sao cho không lá cờ?
---
bạc liêu công tử dư tiền
đốt bạc thay đuốc kiếm t́m trong đêm
giá trị món vật đi t́m
rẽ hơn số bạc đưa vào lửa thiêu
bên Mỹ cũng có kẻ liều
cho năm bảy vạn tiền đô tưởng nhiều
lấy lá cờ vàng thủ tiêu
lá cờ vô giá gấp nhiều lần tiền cho
di sản dân tộc lớn to
cha ông để lại cháu con giữ ǵn
sao đem dấu để làm tin
vui ḷng người nhận, thương người nào đây???
những người tử sĩ v́ dân
bỏ ḿnh cho lá cờ vàng thân yêu
qúy hơn tiền bạc góp quyên
sao lại xem nhẹ chỉ v́ một lời xin
hải ngoại khối óc con tim
lẽ đâu tay trói đứng nh́n chuyện vô tâm
tổ quốc trên hết phương châm
sao đem bán rẽ chỉ v́ chút tiền dư?
2. Tôi cúng đồng ý
TúNạc21975 06:59:17 AM, Nov 18, 2008 3 (3 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Tôi cũng đồng ý với nhận định của tác iả bài viết. Đó mới là phần đầu, xác định được căn bịnh. Cái phàn sau mới quan trọng : Biện pháp chữa bịnh ra làm sao. Cái khó là nười Việt tỵ nạn không có sự thống nhất chỉ huy.
1. Đề nghị chính chắn
danchu10021581 04:35:35 PM, Nov 17, 2008 4 (6 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Rất đồng ư vỏi đề nghỉ . Nhũng ư nghỉ này giống ư nghỉ của nhũng bài tôi viết . Hy vọng mọi nguỏi trong chúng ta welcome ḷi đề nghị này và nhất là đùng để cộng sản tiếp tục lọi dụng ngụi Việt hải ngoai .