vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 28, 2021
Kích thước font chữ:


Số 5686 ra ngày 14/11/2008:
  Bình luận
DÂN CHỦ LÀ MỘT TIẾN TRÌNH
VNNB
Kích thước font chữ:
Ý kiến của độc giả
Vui lòng login để gởi bài thảo luận, hoặc ghi danh nếu chưa có account
Disclaimer & Rules: Ý kiến đóng góp của độc giả không phải là, và cũng không nhất thíêt phải phù hợp với, quan điểm của Việt Nam Nhật Báo. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến dị biệt và hoàn toàn không chịu trách nhiệm, dưới bất cứ hình thức nào, về nội dung của những ý kíên đóng góp. Ý kíên đóng góp nên được giới hạn không quá 300 chữ, trong phạm vi đề tài, bản tin, hay vấn đề liên hệ, và với ngôn ngữ thích hợp. Tòa soạn không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng tải và cũng giành quyền xóa bỏ hay trích đăng khi cần thíêt.
1. Bài B́nh Luận trên súc tích
Dung Dinh Tran15150 07:10:30 PM, Nov 15, 2008 2 (4 ratings)Đánh giá:tốtngôn từ không tốt
Đồng quan điểm với tác giả là một chuyện không nên làm, nhưng đôi lúc ta cũng nên mark vào đó một điểm son để ủng hộ tinh thần tác giả. Mà trong đó ít ra đă có ít nhất một đoạn hợp với sự công minh và ḷng người hơn. Bài b́nh luận này tuy ngắn nhưng có bố cục khiến cho người đọc dễ lănh hội. Thanks...